• Michiel de Ruiter
  • Bianca Fenne
  • Michiel de Ruiter

Realisatie grote zonnedaken

HAARLEM Bewonerscoöperatie Haarlem Noorderlicht werd in 2015 opgericht met als doel gezamenlijk energie op te wekken voor de inwoners van de stad, door middel van zonnestroomdelen. Niet bij ieder lid op het eigen dak geplaatst, maar op grote daken van bijvoorbeeld bedrijven. Het concept slaat aan.

In het najaar van 2016 had de aanleg van stroomdelen plaats op het eerste zogenaamde zonnedak, dat van Prins Staal Trade & Processing (Kousenmakersweg 2) in de Waarderpolder. In oktober van dit jaar ateliercomplex Het Hoofdkantoor (Waarderweg 78) de tweede locatie.

GESPREKKEN ,,Het idee kwam voort uit een vriendengroepje: Martin van der Pol, Erna Hollander en ik'', vertelt algemeen bestuurslid Michiel de Ruiter over het ontstaan van Haarlem Noorderlicht. ,,Uit gesprekken op feestjes en verjaardagen bleek, dat we alle drie graag iets wilden doen voor de buurt. Het had ook een speeltuin kunnen zijn, maar we kwamen uit op collectief zonne-energie opwekken, mede naar aanleiding van een collectieve zonnecentrale op het dak van de Fablo Tennishal door Coöperatie Duurzame Energie Ramplaan.''

Er werd samenwerking gezocht. Dit leidde tot partners als Prins Staal Trade & Processing en energieleverancier Greenchoice, die de opgewekte stroom inkoopt, de opbrengst uitbetaalt, de energieheffing met de leden verrekent en Haarlem Noorderlicht met een geldbedrag per lid ondersteunt.

De gemeente brengt het initiatief onder de aandacht, schonk een startsubsidie en ondersteunt bij het verbinding leggen met vergelijkbare initiatieven. De gemeente stelt bovendien de tweede daklocatie beschikbaar. Zon op Nederland adviseerde en ondersteunde bij het oprichten van de bewonerscoöperatie en de eerste realisatie. Zon & Co verzorgde de productie en installatie, en regelt het onderhoud.

POSTCODEGEBIEDEN Particulieren en bedrijven uit de postcodegebieden van en rondom de daklocatie kunnen deelnemen aan Haarlem Noorderlicht. Een gemiddeld huishouden heeft zo'n acht panelen nodig om in de eigen stroombehoefte te voorzien. Een stroomdeel kost, inclusief alle kosten, 320 euro. ,,Voor dat bedrag is alles geregeld'', stelt penningmeester Rob Langestraat. ,,Wij dragen zorg voor de aanschaf van de beste kwaliteit panelen, het onderhoud en verzekeringen. Het is een investering die in acht tot negen jaar terugverdiend kan worden. We kunnen ons voorstellen, dat niet iedereen in staat is om acht panelen in één keer te kopen. Het is dan ook mogelijk om bijvoorbeeld twee panelen aan te schaffen en eventueel in een later stadium, op een andere locatie, nog een paar. De korting op de energierekening wordt evenredig berekend naar het aantal panelen."

Als de energierekening nul is, blijft het nul. Leden krijgen te veel opgewekte energie niet uitbetaald. ,,Een gezin dat acht panelen heeft en volledig in eigen behoefte voorziet, kan in de toekomst minder energie nodig hebben, omdat bijvoorbeeld de kinderen het huis uit zijn'', aldus De Ruiter. ,,Dan is het vrij eenvoudig om de panelen te verkopen; ze liggen immers niet op het eigen dak en hoeven niet weggehaald te worden. En bij een verhuizing is het een kwestie van een adreswijziging doorgeven. Als men tenminste binnen hetzelfde postcodegebied verhuist."

ZONNEPANELEN Op het dak van Prins Staal Trade & Processing liggen 272 zonnepanelen, energie opleverend voor veertig huishoudens. Op Het Hoofdkantoor komen er 262. Haarlem Noorderlicht wordt hierbij ondersteund door Kennemer Energie. Kapitein verzorgt, in samenwerking met Energie-Unie, de productie en installatie op het tweede dak. Er zijn nog panelen beschikbaar, maar belangstellenden dienen zich wel vóór september aan te melden.

De Ruiter: ,,Op onze website kunnen geïnteresseerden alle benodigde informatie vinden. Welke postcodegebieden er kunnen meedoen, bijvoorbeeld. Men kan berekenen hoeveel panelen nodig zijn, zien wat de verwachte opbrengst is en hoeveel uiteindelijk op de investering wordt terugverdiend. Men kan zelfs per dag zien, wat de opbrengst is. Daarnaast staan wij mensen graag bij met advies op maat."

Naast het zakelijke gedeelte is Haarlem Noorderlicht ook sociaal gezien 'goed voor de buurt'. ,,We drinken gezellig een bak koffie of een borrel met elkaar", zegt De Ruiter. ,,Het gezamenlijk bezit van de panelen leidt tot cohesie. Het hele project is voor ons een leerweg geweest, waarbij we een hoop eraring hebben opgedaan. In de toekomst willen we er wellicht meer realiseren. Kennemer Energie doet onderzoek naar de mogelijkheid van een collectief zonnedak in de Haarlemmer Kweektuin." Volgens Langestraat kan uitgebreid worden naar andere gedeeltes van Haarlem, waardoor bewoners van andere postcodegebieden zich kunnen aansluiten. ,,Maar zover is het nog niet."