• Pr

Nationaal Park Zuid-Kennemerland zoekt voorzitter

HAARLEM Nationaal Park Zuid-Kennemerland, het duingebied tussen Zandvoort, Haarlem en IJmuiden, staat onder grote belangstelling. Tegelijk hebben de hiervoor samenwerkende partners grote ambities als het gaat over duurzame recreatie en natuurbeheer. Er moet een nieuwe voorzitter worden aangesteld, die slagvaardig en verbindend is en de kunst verstaat om meerwaarde te creëren voor de natuur en natuurbeleving.

Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een 3800 hectare grote oase van rust in de bruisende Randstad. Het steeds verrassende duingebied - van landgoederen langs de buitenrand, via woeste duinen naar het Noordzee-strand - is het leefgebied van talloze bijzondere dieren en planten. ,,Unieke natuur, zowel het bewonderen als het beschermen waard'', stelt de organisatie.

PARTNERS Dit is een van de twintig nationale parken die Nederland rijk is. Het ontstond in 1995 uit een samenwerkingsverband van de terreinbeheerders Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en PWN en particuliere eigenaren, IVN, de gemeenten Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal en Velsen en de Provincie Noord-Holland. Ook Landgoed Duin & Kruidberg en bezoekerscentrum De Kennemerduinen zijn betrokken.

Gezamenlijk werken alle partners in Nationaal Park Zuid-Kennemerland aan het voortbestaan van een natuurgebied van grote internationale klasse. Daarnaast nemen honderden vrijwilligers inmiddels een onmisbare plaats in. Het hieraan verbonden bestuur wordt gevormd door een overlegorgaan. Dat behoeft sterke leiding, reden waarom een voorzitter wordt gezocht die zich met de partners gaat richten op bescherming en natuurontwikkeling.

Om de natuurwaarden verder te verhogen, duurzaamheid te garanderen, bezoekers beter te ontvangen en een slimmere spreiding te realiseren, wordt ingezet op schaalvergroting. Dat gebeurt door: samenwerking met andere beheerders in het Natura 2000-gebied; meer samenwerking met en een betere aansluiting op de groengebieden in Metropoolregio Amsterdam (MRA); de instelling van een regionale recreatieve zonering; de verbinding te zoeken met (regionale) partijen in het licht van de landelijke ontwikkeling; samenwerking met andere nationaal parken; de ontwikkeling van een gepaste 'governance'-structuur.

BELANGEN De nieuwe voorzitter, die gevoel voor alle belangen moeten hebben: volgt actief de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de samenwerkende nationale parken, vertaalt deze naar het eigen park en maakt ze bespreekbaar; stimuleert draagvlak en ideeënvorming over de vorm van samenwerking, uitbreiding en vernieuwing met andere gebieden, waaronder cultuurhistorische; kan partijen verbinden en stimuleert de blik naar buiten; leidt bestuursvergaderingen en draagt zorg voor (door)ontwikkeling van projecten, beleid en ambities; ontwikkelt en draagt zorg voor een adequate professionele organisatie (ambtelijk en bestuurlijk); vertegenwoordigt Nationaal Park Zuid-Kennemerland in het Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP) en the Europarc Federation; heeft affiniteit met natuur en cultureel erfgoed; heeft ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijk speelveld.

Sollicitaties zijn tot woensdag 8 november te sturen naar Astrid Smeding (smedinga@noord-holland.nl), met als onderwerp 'Vacature voorzitter Nationaal Park'. De selectiecommissie is samengesteld uit bestuursleden. De gesprekken vinden dinsdag 21 november plaats op bezoekerscentrum De Kennemerduinen in Overveen. Meer informatie is verkrijgbaar via 0255-567574 en 06-30381250. Meer informatie staat op www.np-zuidkennemerland.nl.