Kwaliteitszegel Topopleiding 2018 voor conservatorium

HAARLEM Conservatorium Haarlem van Hogeschool Inholland (Bijdorplaan 15) is voor de derde keer op rij beloond met de kwaliteitszegel 'Topopleiding 2018' in de 'Keuzegids HBO 2018'. Het is daarmee de beste muziekopleiding van Nederland en volgens de toelichting 'the place to be voor studenten met popambities'. ,,De voorbereiding op het muzikantenvak is nergens beter dan hier en studenten genieten van de mooie faciliteiten'', aldus het oordeel. De studenten zijn daarnaast zeer positief over het feit dat er naast aandacht voor het beroep voldoende aandacht is voor algemene vaardigheden, zoals kritisch lezen, analytisch denken en conclusies onderbouwen. ,,Ik ben trots dat de kwaliteit van het onderwijs, de docenten en de faciliteiten al jaren zo goed gewaardeerd worden'', zegt Richard Zijlma, artistiek leider van Conservatorium Haarlem. ,,We doen veel extra projecten en activiteiten, ook buiten school en zelfs internationaal. Studenten waarderen dat.'' In de ranglijst van 'grote hogescholen' is Hogeschool Inholland een plaats gestegen en daarmee na jaren van de laatste plaats af. Jet de Ranitz namens het college van bestuur: ,,Wij zijn zeer blij dat onze inspanningen om onze onderwijskwaliteit te verbeteren zich vertalen in mooie resultaten. De weg die we zijn ingeslagen werpt haar vruchten af. Hiervoor onze complimenten naar de betrokken collega's.'' De jaarlijks verschijnende 'Keuzegids HBO' is een uitgave van Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) in Leiden.