Fietstocht langs projecten Pré Wonen

HAARLEM ABC Architectuurcentrum Haarlem (Groot Heiligland 47) organiseert een fietstocht langs projecten van Pré Wonen in Haarlem-Oost en Schalkwijk. Deelnemers kunnen woensdag 20 september zien hoe actief deze woningcorporatie bezig is haar woningbestand te vernieuwen en verbeteren.

De start van dit initiatief met de titel 'Pré Wonen 100 jaar jong!' is om 14.00 uur op de hoek van de Engelandlaan en de Italiëlaan. Deelnemers gaan langs vijf projecten, die gesitueerd zijn in de Italiëlaan, de Helsinkistraat, de Henriëtte Bosmansstraat, het Hof van Egmond en De Groene Linten. Ter plekke geven projectontwikkelaars en architecten een toelichting.

TENTOONSTELLING De afsluiting is bij ABC Architectuurcentrum Haarlem, waar de belangstellenden een tentoonstelling over honderd jaar Pré Wonen kunnen bekijken en de woningcorporatie een drankje aanbiedt. Historisch materiaal uit de archieven laat slechts een glimp zien van de rijke geschiedenis.

De oorsprong ligt in het begin van de twintigste eeuw. Corporaties maakten toen een eind aan de slechte woonomstandigheden van arbeiders. Rechtsvoorganger Vooruitgang, een vereniging van arbeiders die het heft in eigen hand nam, werd in 1917 opgericht.

VEREENZAMING De problematiek is anno 2017 anders, maar de maatschappelijke opgave en ambities van Pré Wonen zijn vergelijkbaar.Het is nu een regionale woningcorporatie, die met zo'n 160 medewerkers circa 13.000 woningen beheert in Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Beverwijk.

Het bedrijf bericht: ,,We blijven zorgen voor betaalbare huurwoningen voor huishoudens met een bescheiden inkomen. Daarnaast hebben wij specifiek aandacht voor de mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Mensen naar wie niemand meer omkijkt, die door individualisering en vereenzaming geen contact meer hebben. Deze groep noemen we niet-zelfredzamen. Hun situatie beschouwen wij als een maatschappelijk probleem, dat ook op het gebied van wonen om een oplossing vraagt en dat mens én samenleving raakt.'' Het credo bij dit alles is en blijft: 'Voor iedereen een fijn thuis'.''

ONTWIKKELINGEN Het ondernemingsplan 'Bestemming Thuis!' van Pré Wonen laat zien, dat voor de komende vier jaren de lat hoog ligt. ,,Maatschappelijke ontwikkelingen maken dat wij onze focus moeten verbreden, en ook willen verbreden'', aldus bestuurder Anke Huntjens. ,,Ze raken onze maatschappelijke taak, ons sociale hart én onze huurders. Hoe we dat gaan doen, staat verwoord in onze bedrijfsstrategie, onderdeel van ons nieuwe ondernemingsplan voor 2017-2020.''

Aanmelden voor de fietstocht is noodzakelijk en kan bij de organisatie, die bereikbaar is via 023-5340584 (op dinsdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur). De kosten zijn voor ABC-Vrienden en huurders van Pré Wonen 5,00 euro. Huurders van Pré Wonen ontvangen na afloop van de fietstocht gratis de ABC-Vriendenpas. Overige deelnemers betalen 7,50 euro. Meer informatie staat op www.prewonen.nl.