• Eigen Foto

UPDATE: eindstand verkiezingen Provinciale Staten is bekend

REGIO Het zal niemand ontgaan zijn, woensdag 20 maart kon gestemd worden voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. De stembureaus waren open van 7.30 uur tot 21.00 uur. Traditioneel is de opkomst voor Provinciale Staten niet heel groot, in 2015 ging 47,8 procent van de stemgerechtigden (landelijk) naar de stembus. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 was dat 81,6 procent.

Met de gebeurtenissen van de afgelopen dagen lag het echter in de lijn der verwachtingen dat de opkomst hoger zou zijn dan in 2015. Met 57,7 procent is de opkomst voor PS in Noord Holland inderdaad ruim 10 procent hoger. Landelijk was de opkomst 57,1 procent (voorlopige cijfers). Evenals in het grootste deel van het land deed Forum voor Democratie ook in Noord-Holland goede zaken. In Zandvoort, de eerste plaats in de Haarlemse regio die met een uitslag kwam, was de partij van Baudet zelfs het grootst. In Haarlem eindigde FvD op een vijfde plaats, GroenLinks was hier de grote winnaar met 19,7 procent van de stemmen, gevolgd door PvdA en D66. Niet geheel verrassend was de VVD in Bloemendaal de grootste partij met 29,1 procent. 

De zetelverdeling van Provinciale Staten in Noord-Holland, met daarachter het percentage stemmen in 2015, was van 2015 tot 2019 als volgt: 

* VVD 11 zetels, 18,58 procent 
* D66 10 zetels, 15,57 procent
* PvdA 7 zetels, 11,47 procent
* PVV 6 zetels, 10,95 procent
* SP 6 zetels, 10,57 procent
* CDA 5 zetels, 9,54 procent
* GroenLinks 4 zetels, 7,11 procent
* Partij voor de Dieren 3 zetels, 4,79 procent
* 50PLUS 1 zetel, 3,19 procent
* ChristenUnie-SGP 1 zetel, 2,7 procent
* Ouderenpartij N-H 1 zetel. 2,06 procent

Volgens de voorlopige uitslagen, komt de verdeling voor de komende vier jaar er geheel anders uit te zien. De voorlopige tussenstand (7.30 uur) met 90,4 procent van de stemmen geteld is:

* GroenLinks 9 zetels
* Forum voor Democratie 9 zetels
* VVD 8 zetels
* PVDA 6 zetels
* D66 6 zetels
* CDA 4 zetels
* PVV 3 zetels
* Partij voor de Dieren 3 zetels
* SP 3 zetels
* ChristenUnie 2 zetels
* 50Plus 1 zetel
* Denk 1 zetel

Let wel, het gaat hier om voorlopige cijfers. De exacte cijfers worden zsm bekend gemaakt. 

UPDATE 10.00 uur De definitieve uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen in Haarlem zijn bekend. Je kunt ze hier vinden.

HAARLEM In Haarlem werd redelijk afwijkend ten opzichte van landelijk gestemd. Blijkbaar kunnen de Haarlemmers zich prima vinden in de partijen die de stad besturen, al leverden PvdA en D66 wel in ten opzichte van 2015. De uitslag:

* GroenLinks 19,7 procent
* PvdA 12,0 procent
* D66 12 procent
* VVD 11,9 procent
* Forum voor Democratie 11,3 procent
* Partij voor de Dieren 7,5 procent
* SP 4,9 procent
* PVV 4,8 procent
* CDA 4,7 procent
* ChristenUnie 3,0 procent
* 50Plus 2,6 procent
* Denk 2,0 procent
* Code Oranje 1,6 procent
* Ouderenpartij NH 1,1 procent

Alle cijfers over de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 vind je hier.

BLOEMENDAAL De VVD doet het altijd goed in Bloemendaal en kreeg ook nu de voorkeur van de stemmers. Opvallend is hier de winst van GroenLinks met 4,4 procentpunt winst.
 

* VVD 29,1 procent
* D66 14,1 procent
* GroenLinks 12,7 procent
* Forum voor Democratie: 11,0 procent
* CDA 9,3 procent
* PvdA 7,2 procent
* Partij voor de Dieren 5,5 procent
* ChristenUnie 3,1 procent
* PVV 2,3 procent
* 50Plus 1,8 procent
* SP 1,8 procent
* Code Oranje 1,1 procent

Provinciale Staten bepalen de grote lijnen van het beleid binnen de provincie. Ook controleren zij het dagelijks bestuur, de Gedeputeerde Staten. Sinds mei 2003 zijn Provinciale Staten 'duaal' - net als de Tweede Kamer en gemeenteraden. Dat betekent dat de Statenleden het college van Gedeputeerde Staten controleren en onafhankelijk van hun gedeputeerde(n) werken. Tijdens hun maandelijkse vergaderingen debatteren zij over diverse voorstellen, waarna zij daarover stemmen; de meerderheid beslist. Moties, amendementen, maar ook mondelinge en schriftelijke vragen (Statenvragen) die Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten stellen, kunnen tot een debat leiden.