• Joost Verhagen

Pletterij staat stil bij lokale partij

HAARLEM Wat is de meerwaarde van een lokale partij en waarom zou je erop stemmen? Deze vraag stond woensdag 20 december centraal in debat,- en cultuurpodium de Pletterij tijdens het politiek café. John Bijl van het Periklesinstituut leidde het gesprek in met een algemeen verhaal over de lokale politiek in Nederland en vervolgens was er ruimte voor de Haarlemse lokale partijen om te vertellen over hun rol in de gemeentepolitiek.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 werden de lokale partijen als grote winnaars aangemerkt. Op dit moment zijn er in Nederland 761 lokale partijen actief die ook zetels bekleden. Samen zijn ze goed voor ruim 30 procent van alle raadszetels in Nederland. In Haarlem loopt de lokale partij nog een beetje achter. Er zijn momenteel zes lokale fracties actief in de raad. De Actiepartij, OP Haarlem en Trots kregen hun zetels tijdens de verkiezingen van 2014. Inmiddels zijn door afsplitsingen ook Hart voor Haarlem, Fractie Mohr en Jouw Haarlem actief in de raad. Hiermee loopt Haarlem nog een beetje achter op de rest van het land, waar lokale partijen vaak groter zijn in de raad. Zo is in Emmen ongeveer de helft van de raadszetels bezet door lokale partijen. Wakker Emmen, eveneens een lokale partij, is daar de grootste met 15 van de 39 zetels.

John Bijl legde uit dat een lokale partij een drietal taken moet vervullen. Lokale partijen hebben het soms moeilijk om leden te werven en daardoor ook om genoeg geschikte kandidaten te trainen voor de functie. Landelijke partijen zijn over het algemeen ook beter in het aanmoedigen van het debat volgens Bijl. Reden hiervoor is dat ze vaak meer budget en mankracht beschikbaar hebben voor onderzoek. Het punt waarop de lokale partijen daarentegen absoluut uitblinken is het directe contact met de burger en kennis van wat er speelt in de stad.

De aanwezige partijen onderstreepten het verhaal van Bijl vol enthousiasme. ,,We gaan het partijprogramma niet van bovenaf samenstellen, maar we gaan bij de mensen langs om te kijken wat er leeft. We zijn de enige die het hele programma door de bevolking laat maken'', zo introduceerde Sander van den Raadt van Trots zichzelf. Ook Moussa Aynan, die dezelfde ochtend zijn nieuwe beweging Jouw Haarlem presenteerde, wil meer contact met de burger zoeken door zijn nieuwe verenigingsvorm. Gertjan Hulster van de Actiepartij legde uit hoe hij de voordelen van de lokale partij ervaart. ,,We hoeven ons niet over te leveren aan een landelijke ideologie. In plaats daarvan kunnen we ons inzetten voor het midden- en kleinbedrijf en lokale woningbouw. Dit maakt de Actiepartij een echte sociale partij''. Louise van Zetten van Hart voor Haarlem doet de komende raadsverkiezingen voor het eerst met haar eigen partij mee. ,,Ik heb me de afgelopen 12 jaar stevig gemanifesteerd in de raad. Haarlem heeft iemand nodig die de stad beschermd in de traditie van Kenau. Ik ben echt die liberale Kenau'', aldus Van Zetten.

Alle actieve lokale partijen zitten op dit moment in de oppositie, maar dit betekent voor henzelf niet dat ze geen invloed kunnen hebben. Frans Smit van OPH noemde de oppositie kwalitatief goed, waardoor het debat levendig en scherp wordt gehouden. Ook volgens Hulster kan een lokale partij soms veel bereiken. ,,Ook de coalitie is af en toe verdeeld. Daardoor hebben we met de zetels die we hebben het debat soms toch kunnen kantelen''.

Ondanks dat de diverse lokale partijen behoorlijk verdeeld zijn over het politieke spectrum, zijn ze het er mee eens dat Haarlem in 2018 lokale kwaliteit moet kiezen.