• Sutiah van Netten

Meters maken met woningbouw

HAARLEM De PvdA heeft dinsdag 23 januari het eerste lijsttrekkersdebat gehouden naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. De bijeenkomst vond plaats in restaurant Frisk aan het Spaarne en had als thema 'Wonen in Haarlem'. Drie experts op het gebied van wonen en bouw kwamen aan het woord, gevolgd door een debat tussen vier lijsttrekkers van de PvdA, D66, VVD en GroenLinks.

Uit gegevens blijkt het voor Haarlemmers steeds moeilijker wordt om een betaalbare woning te bemachtigen in de stad. De wachttijd voor een sociale huurwoning is meer dan zeven jaar en de prijzen voor koopwoningen rijzen de pan uit. Stadsgeograaf Cody Hochstenbach van de Universiteit van Amsterdam geeft aan dat Haarlem als woonstad uitermate populair is, aangezien de stad dicht bij Amsterdam ligt. ,,De woningen in Amsterdam zijn voor veel mensen onbetaalbaar geworden. Vanuit Amsterdam is nu een overloop van mensen en jonge gezinnen met hogere inkomens die naar steden verhuizen in de buurt van Amsterdam, zoals Haarlem", aldus Hochstenbach. Bestuurder Anke Huntjens van wooncorporatie Pré Wonen merkt op dat de druk op de sociale huurwoningmarkt erg toeneemt. ,,In samenwerking met woningcorporaties willen we dit in goede banen leiden, bijvoorbeeld door een betere doorstroom te realiseren van bewoners van sociale huurwoningen naar andere woningen. Daarnaast moeten er meer woningen gebouwd worden", meent Huntjens. Voorstander van meer woningen bouwen is stadsbouwmeester Max van Aerschot: ,,In Haarlem is nog heel veel ruimte om te bouwen, zoals aan de westkant van het Spaarne, Haarlem-Oost, de Waardepolder en de stationsgebieden. Groei is goed voor de kwaliteit van de stad, maar op de langere termijn levert het echter geen oplossing op voor de problemen die op de woningmarkt zijn".

De vier de lijsstrekkers Floor Roduner (PvdA), Dilia Leitner (D66), Anne Sterenberg (VVD) en Robbert Berkhout (GroenLinks) erkennen de noodzaak om een groot aantal woningen te bouwen. D66 en GroenLinks houden zich aan het afgesproken aantal van 7.500 woningen tot 2025. PvdA en VVD hebben als streven 15.000 woningen. ,,PvdA wil dat wonen voor iedereen in Haarlem betaalbaar is. De stad heeft een aanzienlijk tekort van 17.000 goede betaalbare woningen, dat is onacceptabel", aldus Roduner. PvdA en GroenLinks willen dat bij elk nieuwbouwproject minstens 40 procent uit sociale huur bestaat. D66 en VVD willen daarentegen meer middeldure woningen om de doorstroming uit de goedkope huurwoningen te bevorderen. Berkhout is hier fel op tegen. ,,Betaalbaar wonen in Haarlem staat nu écht onder druk. De verdeling 40 procent sociale huur, 40 procent middelhuur en 20 procent dure huur is realistische en noodzakelijk". Volgens Berkhout ligt in de Waarderpolder dé uitgelezen kans om heel veel bij te bouwen. De vier lijstrekkers zijn het erover eens dat de belangrijkste bestemming van de Waarderpolder werkgelegenheid moet blijven. ,,Werk hoort bij de Waarderpolder. Het gebied zorgt voor veel werkgelegenheid. De randen van de Waarderpolder bieden wel mogelijkheden voor woningbouw", aldus Sterenberg.

Volgens Berkhout staan veel Haarlemse politieke partijen open voor woningbouw in de Waarderpolder. ,,Dat is een nieuwe beweging. Wat ons betreft is het dé oplossing voor de woningschaarste in Haarlem. Daar kunnen we echt meters maken, zonder dat het inbreuk doet aan de werkgelegenheid".