• Joost Verhagen

Lijsttrekkersdebat Patronaat trekt volle zaal

HAARLEM Het lijsttrekkersdebat in het Patronaat trok zondag 18 maart flink wat geïnteresseerden. Ruim 250 toeschouwers kwamen naar het viertal debatten kijken. Enige afwezige was Frank Visser van de Christenunie, die vanwege de zondagsrust verstek liet gaan.

Joost Verhagen

Lijsttrekkers Roduner (PvdA), Snoek (CDA), Garretsen (SP) en Van Zetten (Hart voor Haarlem) gingen onder leiding van Richard Stekelenburg als eerste met elkaar in gesprek over het bouwen van nieuwe woningen in de stad. Het woningtekort is deze verkiezingen een veelbesproken thema. Volgens Roduner heeft het beleid van de afgelopen 4 jaar best iets te wensen overgelaten. ,,Het coalitieakkoord was ook helaas niet volledig in lijn met het programma van de PvdA, maar soms moet je compromissen sluiten. De komende periode willen we veel sociale huurwoningen realiseren voor zowel jongeren als ouderen'', aldus de PvdA lijsttrekker. Ook SP-leider Garretsen wil veel nieuwe woningen, zowel in de sociale sector als voor de middeninkomens. ,,Op dit moment kan 80 procent van de woningzoekenden niets vinden'', luidde zijn betoog. Maar volgens Van Zetten (Hart voor Haarlem) is de woningnood in de sociale sector iets wat je op regionaal vlak moet oplossen. Ze wees erop dat er op dit moment mensen scheefwonen, en dat er ook sociale huurwoningen vrij kunnen komen als de doorstroom naar iets duurdere woningen wordt bevorderd. Ook Snoek (CDA) vindt de 15.000 tot 20.000 nieuwe woningen die de linkse partijen noemden erg ambitieus. ,,Op dit moment stuit nieuwe woningbouw al vaak op weerstand vanuit de buurt, zoals bijvoorbeeld op het Pim Mullierterrein. Wij willen graag 7500 woningen realiseren en dat is al moeilijk zat. Nieuwe woningen leveren ook extra verkeersdruk op richting de stad, dus je kunt niet zowel de woningnood als de bereikbaarheid effectief aanpakken.''

Het tweede debat ging over de stelling of Haarlemmers voortaan per afvalzak moeten gaan betalen, maar monde al snel uit in een gesprek over mogelijke duurzaamheidsmaatregelen. Zo zei Gertjan Hulster (Actiepartij) dat er veel te winnen valt als supermarkten op dat vlak mee gaan werken, en er bijvoorbeeld een verpakkingsvrije levensmiddelenwinkel in de stad komt. ,,Ik kan niet wachten tot die er is'', aldus Hulster. Volgens lijsttrekker Smit (OPH) kan de methode waarop afval gescheiden wordt veel effectiever. Op dit moment wordt plastic in Haarlem door de burgers gescheiden, maar in Amsterdam is er een systeem dat dat geautomatiseerd doet. Volgens Smit is dat veel effectiever. Robbert Berkhout (Groenlinks) zei erg blij te zijn dat duurzaamheid als thema nu leeft aan alle kanten van het politieke spectrum. ,,Dat lijkt me een geval van voortschrijdend inzicht. We zijn er nu achter gekomen dat duurzaamheid ook economisch rendabel kan zijn. We moeten nu de handen uit de mouwen steken. Zo moeten we bijvoorbeeld zo snel mogelijk van het aardgas af, ook uit solidariteit met Groningen.''

De bereikbaarheid van de stad was het thema van het derde debat. Dilia Leitner verdedigde daar de plannen voor de Kennemertunnel, maar riep ook op tot geduld. ,,Die ligt er echt niet de komende periode al.'' Moussa Aynan zei de tunnel op die plek een slecht idee te vinden en meer te zien in een tunnel bij de Jan Gijzevaart. Anne Sterenberg van de VVD wees erop dat er ook iets aan de bestaande infrastructuur moet gebeuren, omdat de wegen de afgelopen jaren behoorlijk achteruit zijn gegaan. Ook volgens Sander van den Raadt (Trots) is het vooral goed om knelpunten als bijvoorbeeld de Oudeweg of de Vondelweg te verbreden. Daarnaast stelde hij voor om het openbaar vervoer opnieuw in te richten, waarbij er betere verbindingen tussen wijken onderling worden aangelegd in plaats van alles via het centrum te laten gaan. Het debat van zondag richtte zich voornamelijk op sociaal-maatschappelijke thema's. Dinsdagavond zal er op dezelfde plek een slotdebat worden gehouden met een culturele en economische invalshoek. Daarbij zijn ook diverse kleine Haarlemse culturele initiatieven als Geertruida en de Irrational Library betrokken om de politieke debatten muzikaal te omlijsten.