• SportSupport

Sportclubs omarmen projecten in de regio

REGIO SportSupport zet heel wat sportieve projecten op in de Haarlemse regio, zowel voor kinderen als volwassenen. Maar behalve activiteiten op sportief gebied, is SportSupport ook voor het sociaal domein veel contact met sportverenigingen in Haarlem en omgeving. Want de clubs zijn hard nodig om maatschappelijke projecten neer te zetten met ondersteuning van al die enthousiaste vrijwilligers die zich altijd en overal inzetten voor hun vereniging.

,,Iedere club is eigenlijk een soort mini maatschappij", zegt Jessica Frans, verenigingsondersteuner en buurtsportcoach binnen het sociaal domein bij SportSupport. ,,Voor kwetsbare groepen is de sportvereniging een mooi middel om weer te integreren in de maatschappij. De kwetsbare groepen waar wij mee werken zijn heel breed. Bijvoorbeeld ouderen, jongeren met een rugzak, statushouders of langdurig werkelozen. Het is een belangrijke focus vanuit gemeente Haarlem om deze groep mensen weer te laten participeren binnen de maatschappij. Sporten, bewegen of vrijwilligerswerk bij een vereniging is hiervoor een laagdrempelig middel".

Er zijn gedurende de afgelopen jaren al verschillende succesvolle projecten gestart. Een ervan is walking football en bowls bij Onze Gezellen in samenwerking met Kennemerhart. Deze activiteit is bedoeld voor ouderen met dementie. Door goed te bewegen vertraagt het dementieproces. ,,Ze vinden het heerlijk om even uit het dagcentrum te zijn, ze zijn zichtbaar aan het genieten. Ook heeft stichting Zaaigoed op dezelfde dag de Zintuigentuin, waar de deelnemers met groen bezig kunnen zijn. Samen met AGROS draaien we het project Raak: Sport naar Werk. Dit project is erop gericht om de deelnemers binnen een jaar weer te laten beginnen aan een opleiding of aan een passende baan te helpen. We krijgen drop-outs van school maar ook langdurig werklozen. Zij doen in samenwerking met SRO onderhoud op de verschillende sportcomplexen zoals het Pim Mulier, Van der Aart en Noorder Sportpark". Een van de deelnemers heeft inmiddels een baan gekregen bij IJsbaan Haarlem. Naast het werken sporten ze samen 1 uur per week. Frans: ,,Je ziet echt dat het sporten werkt. Ze zijn een hecht team geworden. Bij de eerste les deden velen nog met tegenzin mee, nu pakken ze zelf alvast een bal om te gaan voetballen voordat de les begint."

Onlangs is ook gestart met een dansgroep voor Marokkaanse dames samen met Stichting Delftwijk Hand in Hand. De kinderen van deze dames krijgen tegelijkertijd een les Beweegkriebels. Frans: ,,Deze doelgroep is vaak niet bekend met verenigingen en maakt zelf niet snel de stap om te gaan sporten. Ze ervaren vaak een hoge drempel om te gaan bewegen. Met Hassania van Hand in Hand hebben we iemand die de dames weet te vinden, te motiveren en zo nodig neemt zij ze letterlijk aan de hand mee naar de les. We hebben ongeveer een groepje van tien dames, dit mag zeker nog wel groeien".

Er zit komend jaar nog meer in de pijplijn bijvoorbeeld: de statushouders laten voetballen, zwemmen of fietsen. En een project met de kegelbond voor dementerende ouderen. Ook wil Frans dit jaar Old Stars opstarten. Dit is walking footbal voor 'gewone' ouderen. Al deze projecten gericht op de verschillende doelgroepen passen ook precies bij haar drijfveren. ,,Het is zo leuk om deze groepen door middel van sport te laten participeren, het is laagdrempelig en het is altijd op het eigen niveau, aangepast aan wat ze wel kunnen. De nadruk ligt altijd op het meedoen, ook al kijken ze alleen maar tijdens de les, als ze er maar bij zijn. De verbinding met elkaar maken, daar gaat het vooral om. Als dat lukt, vind ik gewoon kicken."

SportSupport voert in opdracht van gemeente Haarlem de projecten uit op gebied van het sociaal domein.