• Eigen Foto

Integratieproject DSS loopt goed

HAARLEM Onder begeleiding van vrijwilligers van Voetbal- Honk- en Softbal vereniging DSS voert DSS sinds de zomer van 2016 een re-integratieproject uit met Agros. De resultaten zijn zeer bemoedigend. Van de 37 ingestroomde kandidaten zijn er inmiddels maar liefst zeventien in geslaagd een betaalde baan te vinden.


Op basis van het succes hebben Agros en DSS besloten het project in ieder geval tot 2020 voort te zetten. ,,Uiteraard proberen we de gemeente en het UWV zo ver te krijgen dat we dit werk structureel kunnen doen", laat een woordvoerder weten. ,,DSS wil als vereniging proactief betrokken zijn bij de duurzaamheid en leefbaarheid van de (lokale) maatschappij. We staan voor maatschappelijk verantwoord verenigen en werken daarom samen met Agros aan de re-integratie van mensen naar de arbeidsmarkt".


Het gaat in veel gevallen om kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals statushouders en mensen uit het speciaal onderwijs. DSS biedt een werkervaringsplaats, Agros begeleidt de kandidaten naar werk. ,,Bij ons bouwen ze arbeidsritme op, ontwikkelen werknemersvaardigheden en maken daarmee de stap naar betaalde arbeid. Het van origine gestarte project tussen DSS, Agros, SRO en de IJsbaan Haarlem krijgt nu ook navolging bij andere sportparken".


De kandidaten voeren laagdrempelige onderhoudswerkzaamheden uit waar vrijwilligers niet aan toekomen. ,,Denk aan het opruimen van zwerfafval, onkruid verwijderen en het schoonhouden van het complex. Ideaal: zowel de kandidaten als DSS profiteren van dit werk. Om ze verder te activeren stimuleren we hen te sporten onder professionele begeleiding van Sport Support".