• Eigen Foto

HLC werkt hard aan nieuwe sporthal

HAARLEM Sportvereniging HLC sprak donderdag 1 februari bij twee commissie van de gemeenteraad in betreffende de bouw van een nieuwe eigen sporthal. In de commissie Ruimte en in de commissie Samenleving vroegen zij om een gunstige grondruil en om hulp bij het krijgen van een marktconforme lening garantstelling van de gemeente. Beide commissie waren zeer positief. De rondgang van de club in december en januari langs bijna alle partijen, met duidelijke uitleg en toelichting op de plannen en het verzoek, hebben hier zeker aan bijgedragen. HLC gaat optimistisch verder en gaat volgende week al in gesprek met de gemeente zodat het college van B&W snel de gevraagde besluiten aan de gemeenteraad kan voorleggen.

Sportclub HLC is met ruim 1600 leden één van de grootste sportverenigingen van Haarlem. Het aanbod is breed en bestaat vooral uit turnen vanaf de leeftijd van 5 jaar. Ongeveer 70 procent van de leden is woonachtig in Haarlem Noord, Centrum en Zuid-West. Alle activiteiten worden momenteel aangeboden op zestien locaties verspreid in de stad. Veelal in gymzaaltjes van basisscholen, in de twee gymzalen van het Schotercollege en soms in de turnzaal bij het Kennemer Sportcentrum, omdat daar beperkt ruimte is. De wedstrijdgroep is actief in de 2e tot 4e divisie en regelmatig doen de leden succesvol mee op het NK.

Door het ontbreken van turnhallen in de wijde omgeving, moeten regionale wedstrijden veelal in Amersfoort afgehandeld worden. Er is een brede groep actief in de plusgroepen die zich verder willen ontwikkelen om het hoogst mogelijke niveau te behalen. Voor deze groepen heeft HLC niet genoeg capaciteit en worden wachtlijsten gehanteerd. Daarnaast zijn de accommodaties te klein, waardoor het aanbod beperkt kan worden aangeboden om de veiligheid niet uit het oog te verliezen.

Voor de verdere ontwikkeling van het turnen als kernsport in Haarlem, heeft HLC de wens geuit om zelf een nieuwe turnhal te kunnen realiseren met een sterke voorkeur voor een locatie in Haarlem-Noord. Een nieuwe turnhal betekent echter niet dat HLC alle activiteiten wil centraliseren. Voor de recreatieve en jongste leden wil de vereniging in de wijken actief blijven.

HLC heeft zelf de middelen om de hal te realiseren, maar heeft op twee punten de medewerking van de gemeente nodig. Op dit moment bezit HLC een eigen accommodatie met grond op de Belgiëlaan. Een perceel van 1000 m2. Deze locatie is ongeschikt geworden voor het aanbod van de vereniging, maar staat in een gebied dat volgens de vereniging uitstekend herontwikkeld kan worden. Voor een nieuwe turnhal is een bebouwbare oppervlakte nodig van 1600 m2 en die is beschikbaar in het Pim Mullier Sportpark pal voor de bestaande Provincie Noord-Holland sporthal. Het te bebouwen perceel is groter, namelijk 1900 m2, hetgeen de mogelijkheid biedt om een multifunctioneel gebouw te realiseren met meerdere partijen. Daarvoor is reeds concrete interesse getoond. Het eerste verzoek van HLC aan de gemeente is om de percelen te kunnen ruilen, ondanks het verschil in oppervlakte. Het tweede verzoek betreft het helpen van HLC in het realiseren van een marktconforme financiering. De vereniging hoopt dat het college hier aan mee wil werken en de realisatie van een nieuwe sporthal snel een feit is.

HLC is ontstaan in uit twee verenigingen die fuseerden, Hercules opgericht in 1924 en Leonidas opgericht in 1925 zijn later samen verder doorgegaan als Hercules Leonidas Combinatie (HLC).