Hoe werkt 24-uurs zorg bij mensen met dementie?

20-12-2019, 15:39 |Van onze partner

Lijdt jouw vader of moeder aan beginnende Alzheimer? Waarschijnlijk heb je al het nodige gelezen over deze ziekte en weet je dat hij of zij, vroeger of later, professionele hulp nodig heeft. Dementie is ongeneeslijk en tast de hersenen aan. Alzheimer is één van de vele soorten dementie. Vergeetachtigheid is één van de eerste symptomen. Na verloop van tijd, nemen de ziekteverschijnselen toe. Denk aan opvallende karakter- en gedragsveranderingen en (geleidelijk) afnemende motorische lichaamsfuncties. Op den duur zal het niet langer mogelijk zijn voor jou (en/of andere familieleden) om dagelijks de adequate zorg te bieden die nodig is. Vooral in de laatste fases van dementie is gespecialiseerde 24-uurs zorg onmisbaar. 

Particuliere thuiszorg van Zuster Jansen
De particuliere thuiszorg van Zuster Jansen biedt de mogelijkheid om de complexe zorgtaken van je over te nemen. Door deze professionele 24-uurs zorg ter plekke, hoeft je vader of moeder niet (of nog niet) naar een verpleeghuis en kun je (met een gerust hart) ook zelf op adem komen.

Persoonlijke betrokkenheid
Zuster Jansen is werkzaam in het hele land en vindt persoonlijke betrokkenheid belangrijk. Niet alleen de vertrouwde thuisomgeving maar ook de vertrouwde gezichten van de hulpverleners zijn cruciaal voor senioren/ouderen die aan dementie/Alzheimer lijden. Zuster Jansen fungeert als een deskundig opvangnet voor dag en nacht en staat garant voor rust, aandacht en veiligheid. Maximaal vijf vaste zorgverleners verlenen alle (verpleeg)zorg die vereist is. Dit komt de communicatie ten goede en een vertrouwensband kan worden opgebouwd.

Intensieve 24-uurs (verpleeg)zorg
De aangeboden zorg wordt uiteraard volledig afgestemd op de persoonlijke wensen en omstandigheden. De intensieve 24-uurs (verpleeg)zorg is al mogelijk vanaf vier dagen per week. Alles verloopt in overleg met de betrokken naaste familieleden en behandelend arts. Ook is er contact met de betrokken specialisten en apotheek. Afhankelijk van de persoonlijke interesses en de specifieke karaktereigenschappen van de betreffende senioren/ouderen wordt bepaald hoe de dagelijkse begeleiding vorm krijgt en welke activiteiten worden ondernomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitjes naar buiten, geheugenoefeningen doen of samen fotoalbums bekijken. Besef dat de zorgverleners uitermate goed weten wat dementie/Alzheimer inhoudt en uitstekend in staat zijn om, ongeacht de situatie, correct en efficiënt te handelen. Naast de (verpleeg)zorg die geboden wordt, is er ook oog voor stimulering van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Geen wachtlijst
Zuster Jansen heeft geen wachtlijst en zorg kan dan ook op korte termijn aangeboden worden. Wel moet de zorgzwaarte geanalyseerd worden om te kijken of de zorg aangenomen kan worden. Zorg op maat is heel belangrijk omdat Alzheimer een ernstige ziekte is. Het verloop is bij iedereen anders.

Hoe moet thuiszorg bij dementie worden aangevraagd?
Het grote voordeel van particuliere thuiszorg is de eenvoudige aanvraag. Het is niet nodig om allerlei instanties af te gaan. Je kiest zelf welke zorg je wilt ontvangen. Zuster Jansen kan je helpen bij die keuze. Het zou kunnen dat je moeder of vader recht heeft op een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wet langdurige zorg. Particuliere thuiszorg moet uiteraard zelf betaald worden, maar een pgb kan een deel van de kosten opvangen.

Website van Zuster Jansen
Wil je meer weten over particuliere thuiszorg in Haarlem? Neem telefonisch contact op of vul het contactformulier in op de website. Na onderling overleg, zal er een intakegesprek plaatsvinden bij jullie thuis. Vaak is een eventuele partner of andere naaste aanwezig bij dit gesprek. Persoonlijke omstandigheden en wensen worden besproken, evenals het zorgaanbod van Zuster Jansen. Vervolgens wordt er een gespecialiseerd zorgteam samengesteld om jullie zo goed mogelijk van dienst te zijn.