• Archief

Zendmast op 't Kopje zorgt voor onrust

BLOEMENDAAL In de omgeving van 't Kopje van Bloemendaal is onrust ontstaan over de bouw van een zendmast. Marc Doorn van VDB heeft hierover een motie aangekondigd voor behandeling in de raadsvergadering van 8 mei.

Tijdens een storm in januari viel een bestaande communicatiemast om, in de buurt van 't Kopje. Het bereik in deze omgeving kwam hierdoor in gevaar volgens de KPN. De mast werd weer overeind gezet. Echter volgens deskundigen van KPN zou de mast op deze plaats te weinig bereik hebben. Reden om bij de gemeente Bloemendaal een aanvraag in te dienen om op een hoger gelegen punt een nieuwe mast te plaatsen. Het gemeentebestuur besloot daarop om een tijdelijke vergunning te verlenen voor een plaats op het hoogste punt 't Kopje van Bloemendaal. Hiertegen werd door diverse omwonenden bezwaar aangetekend. De plaatsing ging echter toch door.

Tijdens een informatieavond kregen de bewoners na hun bezwaren de indruk dat er een compromis mogelijk was. De aannemer die de mast moest gaan plaatsen ging voortvarend te werk. Kort na de informatieavond begon het bedrijf met het storten van een fundering. Zelfs wethouder Richard Kruiswijk was hierdoor enigszins verrast. Voor Marc Doorn voldoende aanleiding om een motie op te stellen. In deze motie constateert hij dat de tijdelijke vergunning is afgegeven voor een periode van twee jaar. Echter dit kan verleend worden tot een periode van tien jaar. Volgens hem is de locatie, naast de bezwaren van de omwonenden, niet geschikt voor een dergelijke mast. Bovendien is de KPN al vier jaar bezig met het zoeken van een geschikte locatie. Daarbij zou in overleg met de bewoners een veel betere oplossing mogelijk moeten zijn geweest. Doorn geeft wel aan, dat Bloemendaal een permanente dekking van het 4G en 5G netwerk nodig heeft.

In de motie verzoekt hij het college om op zo kort mogelijke termijn een onderzoek te doen naar een nieuwe definitieve plek. Daarnaast wil hij dat schriftelijk wordt vastgelegd dat een verlening van de huidige tijdelijke vergunning van de zendmast niet mogelijk is.