• Sutiah van Netten
  • Gijs Wijnberg

Zang en Vriendschap oudste actieve mannenkoor

HAARLEM Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap is opgericht op 20 februari 1830 en is daarmee het langst bestaande mannenkoor van Nederland. Elke maandagavond wordt onder leiding van dirigent Arno Vree gerepeteerd in het eigen gebouw in de Jansstraat.

Zang en Vriendschap brengt een breed repertoire ten gehore; van middeleeuwse teksten tot operaliederen en van musicalnummers tot moderne muziek. Het mannenkoor staat naast het zingen garant voor een actief verenigingsleven. Sinds maart 2015 vervult Bert Koopman het voorzitterschap, met veel plezier en passie.

GEBOUW Op advies van vrienden zocht hij in 2010 aansluiting, om al snel de 'public relations' op zich te nemen en deel uit te maken van het bestuur. Koopman werd vervolgens aangesteld als voorzitter van zowel het mannenkoor als van Verenging Het Gebouw Zang en Vriendschap. Als sinds 1915 bestaat de beschikking over een eigen onderkomen, dat ooit door twee vermogende leden is geschonken. De leden en hun partners dragen er zorg voor.

Over het voorzitterschap: ,,Ik vind het een heerlijke job. Het verschaft me veel plezier en ik krijg er energie van. Als het aan mij ligt, ga ik nog wel een paar jaar door, want ik maak graag dingen zoveel mogelijk af.'' Hij beschouwt het als een groot pluspunt van het koor dat iedereen er op persoonlijk vlak nauw mee verbonden is. ,,Er is een grote mate van onderlinge betrokkenheid tussen de leden van de zangvereniging; noem het maar goede kameraadschap. We dragen zorg voor elkaar alsook voor de partners en families. Als voorzitter streef ik ernaar om binding te houden en het groepsgevoel te versterken. Dat kan bijvoorbeeld door regelmatig met elkaar in gesprek te blijven.''

CONTINUÏTEIT Volgens de laatste stand telt Zang en Vriendschap 79 leden. Elk jaar neemt een aantal, om verschillende redenen, afscheid; verhuizing, ziekte, overlijden. Wat betekent dit voor de continuïteit van het koor? ,,Bij continuïteit gaat het niet alleen om het aantal leden, maar ook dat de kwaliteit stap voor stap toeneemt. Waar willen we als koor over vijf of tien jaar staan? Dat is een belangrijke vraag, die we ons gesteld hebben. We zijn tot de conclusie gekomen dat we continu moeten werken aan permanente scholing van onze zangers. Onze artistiek leider en vaste dirigent Arno Vree heeft hierin een grote inspirerende rol gespeeld.''

,,Het gaat dus om continuïteit, kwaliteit, maar ook vitaliteit en uitdagingen. Het koor moet op sterkte blijven en qua ledenaantal het liefst nog een beetje groeien. Het is belangrijk vitaliteit in het koor te behouden, zodat de vernieuwingsdrang zich blijft manifesteren. Anders blijven we te lang op de oude lijn zitten, die ooit is ingezet. In de toekomst willen we bijvoorbeeld meer met andere koren samenwerken en meer variëteit aanbrengen. Met als doel op langere termijn onderscheidend te zijn.''

FESTIVAL Voor zaterdag 21 oktober organiseerde Zang en Vriendschap het Holland Mannenkoren Festival, waarvoor zeventien gezelschappen uit heel Nederland naar de stad afreisden om er op te treden in de Grote of Sint-Bavokerk en de Groenmarktkerk. ,,We zijn een halfjaar beziggeweest om in samenwerking met alle betrokken partijen alles rond te krijgen, waaronder het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond en de sponsors. Rond de veertig van onze leden hebben ervoor gezorgd dat het soepel verliep. Het was een ongelooflijk leuke dag.''

De komende tijd staat meer op het programma. ,,Zondag 26 november treden we op tijdens de jaarlijkse Nationale Hannie Schaft Herdenking in de Groenmarktkerk. Dit keer doen we dat met het Haarlems Kinderkoor. Maandag 27 november is er een exclusieve avond voor de vrienden van Zang en Vriendschap. Dan geven we nog twee kerstoptredens: zaterdag 9 december tijdens het Kerstkorenlint in de stad, zondag 17 december richting Kerst met de vrouwen van Harlem Jive.''

TOEKOMST In de afgelopen vier jaar kreeg het mannenkoor er bijna 25 nieuwe leden bij. De helft daarvan in het laatste halfjaar. ,,Er zitten jongere zangers tussen; de jongste is in de dertig. Een nieuwe golf van kwalitatieve, goede en vitale stemmen vloeit er nu doorheen. We bieden alle zangers de mogelijkheid om hun stem te ontwikkelen. Als koor investeren we daarmee in de leden en de leden investeren in het koor. Alleen koren met een goede organisatie en die zichzelf opnieuw weten uit te vinden, gaan het de komende jaren redden. Ik heb er vertrouwen in dat wij daarbij horen.''