• Sutiah van Netten

Wijkraad zet zich in voor leefbaarheid

HAARLEM Als betrokken wijkbewoner is Bernard Felix zo'n vijftien jaar lid van de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder in Haarlem-Oost. Een aantal jaren geleden is hij als voorzitter aangesteld. De wijkraad behartigt de belangen van de bewoners op het gebied van onder andere ruimtelijke ordening, welzijn, sport, volkshuisvesting, openbare voorzieningen, milieu, duurzaamheid en leefbaarheid. De wijkraad heeft met de 'Wijkvisie' zich als doel gesteld het verbeteren van de leefomgeving en toekomstperspectief van deze bijzondere wijk en meer in het algemeen voor heel Haarlem-Oost.

Voorzitter Felix heeft duidelijk zijn hart verpand aan de wijk Parkwijk-Zuiderpolder. ,,Zestig jaar geleden is Parkwijk gebouwd. Ik heb het gebouwd zien worden. Ondanks dat ik voor mijn werk veel in het buitenland zat, ben ik altijd bij deze wijk betrokken geweest, net als mijn ouders. Ik vind Parkwijk-Zuiderpolder bijzonder aangezien het een groene wijk is. Het is mijn wijk, ik houd ervan. Het gaat me aan mijn hart. Ik wil graag werken aan de toekomst van deze wijk voor iedereen die het hier prettig vindt en diens nageslacht. Ik wil er graag toe doen en iets moois achterlaten voor de medemens", aldus de bevlogen voorzitter.

Als wijkbewoner kwam Felix ongeveer vijftien jaar geleden voor het eerst in contact met de wijkraad. ,,De gemeente wilde in de Zuiderpolder een voetbalstadion bouwen voor voetbalclub Haarlem. Veel bewoners uit de omgeving waren tegen dit plan, dit vanwege de grote overlast. Ook zou een prachtig stuk veenweidegebied verdwijnen. De bewoners hebben zich toen georganiseerd. Samen zijn we gaan strijden tegen de bouw van het voetbalstadion. Met succes, want het voetbalstadion is er niet gekomen", herinnert Felix zich. Tot grote genoegen van de wijkraad is de groene Zuiderpolder onlangs officieel vastgesteld als Archeologische Rijksmonument. Door deze status kan hier niet meer ontwikkeld of gebouwd worden.

,,De bedreiging van het voetbalstadion is eigenlijk naadloos overgegaan in bedreigingen van buitenaf, denk bijvoorbeeld aan verkeerslawaai, vliegtuiglawaai, luchtvervuiling veroorzaakt door CO2 en fijnstof uitstoot en een nieuw bedrijventerrein waar de vuilste industrie zich op kon vestigen. De wijkraad brengt dit soort zaken onder de aandacht. Alsook onze meningen en standpunten. Als de wijkraad dat niet doet, dan kan dat nadelige gevolgen hebben voor de leefbaarheid van de wijk", legt de voorzitter uit. Toch geeft de voorzitter aan dat de wijkraad niet categorisch tegen is en het er dan verder maar bij laat zitten. ,,Integendeel: we denken juist graag met de gemeente mee. De wijkraad heeft inmiddels meerdere ideeën bedacht en uitgewerkt die ten goede komen aan de wijk en de stad in het algemeen".

De wijkraad houdt zich bezig met een groot aantal zaken. ,,De wijkraad stelt in de Wijkvisie een stuk of twintig onderwerpen aan de orde. Alle wijkraadsleden zijn zeer gemotiveerd om deze zaken grondig aan te pakken en om ervoor te zorgen dat de wijk goed leefbaar is. Of te wel dat het voor de bewoners prettig wonen is. De wijkraad is er voor alle bewoners van de wijk", aldus Felix. Volgens de voorzitter valt er nog veel te verbeteren in de wijk, zoals toename van op ouderen toegespitste faciliteiten, achterstallig onderhoud, goede verlichting en straatbetegeling en opwaardering van Stationsgebied Spaarnwoude.