Werkinitiatief in Eindenhout

HAARLEM Afdeling Zuid-Kennemerland van IVN, het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, begeleidt vrijdag 22 september van 9.00 tot 13.00 uur een werkinitiatief in Eindenhout, tussen de Haarlemmerhout en de Leidsevaart. Deelnemers verzamelen op de parkeerplaats naast Lyceum Sancta Maria (Van Limburg Stirumstraat 4). Meer informatie is verkrijgbaar via ivnzk.natuurwerk@gmail.com.