• Sutiah van Netten

Weerstand tegen plan voor De Dreef

HAARLEM Erik Haverkorn van Stichting Haarlemsbouwplannen strijdt sinds begin dit jaar tegen het herinrichtingsplan van de gemeente voor De Dreef. Daarbij gaat het om onder meer versmalling en asfaltering van de hoofdrijbaan. Hij staat hierin niet alleen. De Haarlemse planoloog en historicus Chris Brunner steunt hem.

Laatsgenoemde deed recent onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van deze locatie en wekte daarmee de interesse van velen. Ruim 2000 burgers uitten via de petitie 'Maak Haarlem blij: houd De Dreef asfaltvrij!' bezwaren tegen het besluit. Stichting Haarlemsbouwplannen plande voor woensdag 27 september een toelichting bij de adviescommissie Bezwaarschriften. ,,De gemeente negeert de cultuurhistorische waarden van De Dreef als beschermd stadsgezicht'', luidt hun stelling. ,,We verzoeken om heroverweging van het besluit.''

ERFGOED Stichting Haarlemsbouwplannen zet zich in voor behoud van het erfgoed van Haarlem en Zuid-Kennemerland. Haverkorn: ,,Vanuit die optiek vind ik, dat het herinrichtingsplan niet goed is. Als de hoofdrijbaan van De Dreef wordt versmald en geasfalteerd dan loopt het aanzicht van deze authentieke laan ernstige schade op. Het rustieke en historische karakter zal verdwijnen. Een uniek stuk Haarlem gaat verloren.''

Brunner geeft met zijn onderzoek 'De Haarlemse Dreef - Een cultuurhistorisch monument' een analyse van de cultuurhistorische waarden voor Haarlem door de eeuwen heen. Daarmee wil hij een bijdrage leveren aan de discussie over de herinrichting. ,,De historische betekenis van De Dreef heeft in de discussie over wel of niet asfalteren tot nu toe nauwelijks een rol gespeeld. Ten onrechte, want onderzoek toont aan dat de weg binnen het beschermd stadsgezicht ligt. De Dreef is historisch gezien onlosmakelijk verbonden met de rijksmonumenten Haarlemmerhout en Frederikspark.''

De planoloog uit kritiek op de werkwijze: ,,Voor het eerst in de lange geschiedenis van De Dreef doet de gemeente dit. Waarom het noodzakelijk wordt geacht, wordt niet gedegen onderbouwd. Bij de beoordeling van een bestemmingsplan en verlening van vergunningen behoren de cultuurhistorische waarden nadrukkelijk betrokken en beschermd te worden. De gemeente heeft in haar planvorming en besluit nagelaten om die van De Dreef hierin te betrekken en zorgvuldig af te wegen tegen eventuele andere belangen.''

,,Door de eeuwen heen is het oude karakter van De Dreef nog verbazend goed bewaard gebleven. In het verleden heeft de gemeente op de rijbaan klinkerbestrating aangelegd, dat in belangrijke mate bijdraagt aan het historische gevoel. Het vormt een eenheid.'' Haverkorn vult aan: ,,De Dreef was vroeger vooral een wandeldreef. Hierop vormt asfalt een vreemd element. Daardoor zal de weg zich niet meer onderscheiden als een historisch stadsentree.''

PROJECTLEIDERS Haverkorn voert constructief overleg met de door de gemeente aangetrokken projectleiders. Voor het Schelpenpad is een oplossing in zicht. Ook voor de hoofdrijbaan van de Dreef heeft hij na gesprekken met betrokkenen een nog niet eerder besproken inrichting, die aan veel tegemoetkomt. Steun komt uit de samenleving via de petitie. Tot de ondertekenenaars behoren erfgoedorganisaties, wijkraden en omwonenden. ,,Door het versmallen en asfalteren van de hoofdrijbaan komt ook de veiligheid van de burgers op het spel te staan, aangezien asfalt een snelheidverhogende werking heeft op het verkeer'', geeft hij aan. ,,De veiligheid van de leerlingen van de aanliggende Dreefschool is eveneens in het geding. Veel burgers hebben de wens geuit om De Dreef te behouden zoals het is.''