• Eigen Foto

Wandelen door Haarlems duinlandschap

HAARLEM IVN Zuid-Kennemerland organiseert voor woensdag 24 april een avondexcursie in de duinen van Haarlem. Er wordt een wandeling gemaakt door het Westelijk Tuinbouwgebied en door het bos van park Duinvliet. Het Westelijk Tuinbouwgebied en park Duinvliet zijn twee bijzondere gebieden met een zeer waardevol natuurbestand.

Ze zijn onderdeel van het best bewaarde landschap van strandvlaktes en strandwallen binnen de gemeentegrenzen van Haarlem. Het Tuinbouwgebied, ook wel de 'Tuin van Haarlem' genoemd, is een cultuurhistorisch monument. Het is een open terrein aan de grens van Haarlem tussen stad en duin. Al langer dan 400 jaar worden er hier bollen, bloemen en groenten geteeld. 
Park Duinvliet is een oude omgeving die grenst aan Landgoed Elswout. Er staan eeuwenoude bomen die als verblijf dienen voor vleermuizen, maar ook als een broedplaats voor de bosuil, holenduif en boomklever. Het park kent een interessante stinsenflora. In de lente geurt het bos naar daslook en kleurt de ondergroei blauw door de boshyacinten.
Ook de slootjes in het gebied zijn interessant. Ze hebben een heldere kwelwater en hun oevers zijn een toevluchtsoord voor verschillende planten, vlinders en libellen. 

Vooraf aanmelden is gewenst. Deelname is gratis. De groep verzamelt om 19.00 uur bij café Het Wapen van Kennemerland (Ramplaan 125). Meer informatie en aanmelden via www.np-zuidkennemerland.nl.