• Er is nogal wat te doen rondom de boerderij aan de Nieuweweg 2.

    Archief

Waarschuwingen voor Domus

HAARLEM ,,We hebben in Doetinchem harde afspraken gemaakt met het Leger des Heils over de komst van een domus plus, maar die worden niet nagekomen. Denkt u vooral goed na voor u deze beslissing neemt''. Met deze woorden waarschuwde Ans Putman, een raadslid uit Doetinchem, de leden van de commissie ontwikkeling afgelopen donderdag. Putman sloot zich daarmee aan bij een flink aantal bezorgde omwonenden van de Nieuweweg 2. De gemeente is van plan om in de voormalige boerderij een zelfde opvang voor chronisch verslaafden te huizen.

Ook een inspreker uit Lunteren zei dat de komst van een soortgelijke opvang bij hen voor flink wat overlast en criminaliteit heeft gezorgd. Tijdens de vergadering kwam de voorgenomen aankoop van de Nieuweweg 2 ter sprake. De oude boerderij die daar nu zit heeft op dit moment nog een agrarische bestemming. De commissieleden van de Haarlemse gemeenteraad toonden zich kritisch over de gang van zaken. Zo maakte Frits Garretsen van de SP zich er vooral zorgen over dat de koop niet op een eerlijke manier gaat en dat andere potentiële kopers zijn afgehouden ten behoeve van de gemeente. Moussa Aynan van Jouw Haarlem toonde zich kritisch tegenover de koop van de boerderij en vroeg zich af wat ermee zou gebeuren als de bestemming van het adres niet gaat worden veranderd. De coalitiepartijen stonden positiever tegenover de koop van de Nieuweweg. Volgens hen is het sowieso een goed idee om de boerderij te kopen en kunnen andere zorgen over de mogelijke komst of locatie van een opvang altijd later nog worden besproken.

Volgens Jur Botter is de gang van zaken rondom de koop van het perceel wel eerlijk verlopen. Hij noemde de komst van de opvang ook een moeilijk onderwerp. Botter zei de raad dat hij de boerderij puur wil kopen om er de opvang te vestigen. Als dat niet lukt, is hij van plan het pand weer te verkopen. Op dit moment is er wel een voorlopig koopcontract opgesteld, maar nog niet getekend volgens de wethouder. Tijdens de volgende raadsvergadering neemt de raad een definitief besluit over de aankoop.