• Archief

Vragen over invoering van 'Ja/Ja sticker'

HAARLEM Het is nog onduidelijk hoe en wanneer de 'Ja-Ja sticker' in Haarlem wordt ingevoerd. Dat bleek tijdens de vergadering van de commissie beheer van de Haarlemse gemeenteraad afgelopen donderdag. De raad heeft het college eerder in een motie opgedragen om de nieuwe sticker zo snel mogelijk in te voeren en donderdag kregen de leden van de commissie drie mogelijke scenario's voorgeschoteld.

In ieder geval zal de Ja-Ja sticker in Haarlem nog niet worden ingevoerd voordat het gerechtshof in Amsterdam uitspraak heeft gedaan in een zaak die de branchevereniging aanspande tegen de gemeente Amsterdam. De brancheorganisaties claimen in de zaak dat de voordelen die de sticker zouden hebben voor het milieu niet voldoende onderbouwd zijn en dat met de maatregel de belangen van winkeliers worden geschaad. De uitspraak in deze zaak wordt zeer binnenkort verwacht. Als de brancheorganisaties tijdens de behandeling van dat beroep niet in het gelijk worden gesteld heeft Haarlem twee opties om de sticker in te voeren, namelijk zelf het initiatief nemen of wachten tot de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) het onderwerp gaat bespreken.

De PvdA toonde zich positief tegenover de nieuwe sticker omdat het per jaar zo'n 600.000 kilo papierafval zou kunnen schelen. Ook Groenlinks zei blij te zijn dat het voorstel nu op tafel ligt en zei niet te willen wachten op een initiatief vanuit de VNG. De SP vroeg zich af wat voor effect de nieuwe regels zouden hebben op huis-aan-huisbladen. Wethouder Snoek antwoordde hierop dat brievenbussen die niet voorzien zijn van een sticker die bladen wel nog zullen blijven ontvangen. Dat betekent dat brievenbussen zonder sticker dan effectief als adressen met een nee/ja sticker zouden worden gezien. Maar volgens Snoek moet er wel nog een manier worden bedacht waarop de stickers kunnen worden gefinancierd. Momenteel worden de nee/ja en nee/nee stickers namelijk bekostigd door de brancheverenigingen. Maar die zouden dat in de nieuwe situatie hoogstwaarschijnlijk niet meer willen doen.