• Eigen Foto

Vogels spotten op het Landje van Gruijters

SPAARNDAM IVN Zuid-Kennemerland organiseert voor zaterdag 23 maart een vogelexcursie op het Landje van Gruijters. Sinds begin maart zijn de grutto's terug uit Afrika. Een aantal van hen strijkt neer op het Landje van Gruijters, een buitendijks grasland aan de westkant van het oude dorp Spaarndam. In het voorjaar strijken hier veel steltlopers neer. Dan stappen er lepelaars, tureluurs, kluten, kemphanen en groenpootruiters rond op zoek naar voedsel in de modderige bodem. Wintergasten zoals de smient en wintertaling laten zich nog zien. De groep verzamelt om 12.00 uur bij de grote parkeerplaats van het Landje van Gruijters (Redoute, Spaarndam). Deelname is gratis. De excursie zal ongeveer 1,5 uur duren. Meer informatie via Linda van de Paverd, tel. 023-5276700, of kijk op www.ivn.nl/zuidkennemerland.