• Archief

Vertraging hervormen subsidiestelsel

HAARLEM De Haarlemse gemeenteraad heeft afgelopen donderdag de plannen van het college voor de hervorming van het subsidiestelsel van de sociale basis teruggestuurd naar de tekentafel. Volgens de raad zitten er nog teveel onzekerheden in de plannen en zijn essentiële kritiekpunten die de Rekenkamercommissie heeft aangedragen niet of nauwelijks meegenomen. Het uitstellen van de hervormingen gaat de stad een miljoen euro kosten.

Joost Verhagen

Frank Visser van de Christenunie zei zich voor het blok gezet te voelen door het stuk. Hij vroeg wethouder Meijs hoe de extra kosten van een miljoen gaan worden gedekt. Hij zei bang te zijn dat de kosten uit de sociale basis zelf zouden moeten worden vergoed waardoor er minder geld over is voor de sociale basis. Ook D66 stelde problemen in het nieuwe subsidiestelsel te voorzien. Er zouden volgens hen veel specifiekere kaders moeten worden gesteld aan de organisaties waar de gemeente mee werkt. Ze dienden daarom een motie in om de besluitvorming voorlopig uit te stellen. Ze kregen steun van Gertjan Hulster (Actiepartij): ,,Ik dacht dat we heldere kaders voor de komende vier jaar zouden gaan zien in dit stuk. Dat zou namelijk heel veel tijdwinst hebben opgeleverd. De planning die nu voorgesteld wordt is volkomen onhaalbaar. We zullen nu een pas op de plaats moeten doen om echt met iets goeds te komen.'' Volgens de VVD heeft wethouder Meijs alle signalen genegeerd dat de nieuwe plannen niet zullen gaan werken.

Wethouder Meijs zei er desondanks alle vertrouwen in te hebben dat met de nieuwe plannen de organisaties er ook met het nieuwe stelsel uit zouden komen. ,,Op een aantal punten ben ik het eens met de Rekenkamercommissie en op een aantal punten niet. We hebben professionals aangetrokken om het proces te begeleiden en als we het uitstellen kost het ons veel geld'', aldus Meijs. Ondanks haar pleidooi werden de plannen toch naar de tekentafel teruggestuurd. Het is tijdens de vergadering nog niet duidelijk geworden hoe de extra kosten moeten worden opgevangen.