• Eigen Foto

Vernieuwde Europaweg feestelijk in gebruik genomen

HAARLEM Wethouder Merijn Snoek (Openbare Ruimte) heeft dinsdag 13 november samen met JanWillem Roos van aannemer Ooms symbolisch het lint doorgeknipt van de vernieuwde Europaweg in Schalkwijk. Hierna maakten de aanwezigen op houten en elektrische fietsen kennis met de nieuwe Europaweg en plantten ze vijfhonderd bloembollen langs de weg. De bloembollen symboliseren de investering in een groene toekomst. De vernieuwde Europaweg is een mooi voorbeeld van het beleid van de gemeente om Haarlem groener, duurzamer en op de toekomst gericht te maken. Wethouder Snoek: ,,Er zijn weliswaar dertig bomen verwijderd, maar daar zijn 139 nieuwe bomen voor teruggekomen". Verder is de vierbaansweg teruggebracht naar twee rijbanen, waardoor meer ruimte is ontstaan voor fietsers, voetgangers en groen. De gemeente heeft ook invulling gegeven aan het initiatief van de vrijwilligers van het Romolen Heempark om een paddentunnel aan te leggen voor een veilige overgang van de padden. De verkeerslichten zijn verdwenen en vervangen door rotondes, wat beter is voor de doorstroming van het verkeer. De reconstructie van de Europaweg is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Noord-Holland.