• Archief

Verbeteringen bij Haarlemse Havendienst

HAARLEM Veiligheid is een belangrijk thema binnen de Havendienst. De afgelopen jaren hebben in Nederland zich enkele ernstige incidenten met bruggen voorgedaan. Reden voor Haarlem om een uitgebreide integrale risicoanalyse uit te voeren. Deze is door onderzoeksbureau Intergo samen met medewerkers van de Havendienst uitgevoerd. Eindconclusie is dat de huidige opzet van brugbediening in Haarlem leidt tot bepaalde grotere en kleine onacceptabele veiligheidsrisico's.

Burgemeester Wienen: "De bevindingen en aanbeveling uit het onderzoeksrapport vragen om een directe aanpak. We gaan voortvarend aan de slag met de 250 geïdentificeerde risico's, variërend van urgente risico's die per direct opgelost moeten worden tot kleinere en grotere die meer tijd en geld kosten. We doen dit door te investeren in de kwaliteit en de professionaliteit van de Havendienst. Met daarbij oog voor de wijze waarop de menselijke component en de techniek elkaar in het werkproces beïnvloeden. Daarbij moeten brugbedieners in staat worden gesteld hun taak veilig en goed uit te kunnen voeren om zo ook de veiligheid van de vaarweg- en weggebruiker te vergroten. We hechten er dan ook grote waarde aan dat juist de brugbedieners in werkgroepen nauw betrokken zijn bij de verbetermaatregelen".

Als uitgangspunt voor het verbeteren van de veiligheid en kwaliteit van de Havendienst ligt de focus op zowel de technische, de organisatorische als de humane factoren zoals de bedienaar, onderhoudspersoneel, de weggebruiker en vaarweggebruiker. Het plan van aanpak is een eerste start voor het aanbrengen van verbetermaatregelen. De komende jaren zal hard gewerkt worden aan de beheersing van de genoemde risico's om zo het werk voor de medewerkers van de Havendienst veiliger en gezonder te maken en de veiligheid voor de vaarweg- en weggebruikers te vergroten. Tijdens het herstel van de Waarderbrug zijn gelijk al een aantal geconstateerde risico's aangepakt en opgelost. Zo wordt er ook al volop gewerkt om het zicht per brug te verbeteren.

Op korte termijn wordt een aantal maatregelen genomen, onder andere op het gebied van de werkwijzen. De werkwijzen op de verschillende bruggen verschilt. Per brug gaat gewerkt worden met uniforme richtlijnen en uniforme bedienmethodes. Verder wordt de werkdruk bij voornamelijk Prinsenbrug en Waarderbrug aangepakt, waardoor de kans op fouten afneemt. Er wordt verder gestart met de registratie van (bijna) ongelukken en incidenten. Ook komt er een verbeterplan om de orde en netheid op de werkvloer te verbeteren en werken aan de veiligheidscultuur. Op de lange termijn wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en varianten voor centrale afstandsbediening. Hierbij wordt ook het aanbod van de Provincie meegenomen.