• Volgens Willem van der Sloot is het hekwerk om herten tegen te houden op veel plaatsen ondeugdelijk.

    Wijnand Burger

Veel ongelukken met herten in regio

ZANDVOORT/BLOEMENDAAL In de omgeving van Zandvoort is er de laatste tijd behoorlijk wat overlast van herten. Niet alleen op de zeeweg gebeuren de laatste tijd veel aanrijdingen met herten, ook de spoorwegovergang bij de Sophiaweg/Van Lennepweg is een gevaarlijk punt. ,,Damherten die overdag grazen in de omgeving van de Sophiaflat en Oud-Noord brengen daar de nacht door", zegt Willem van der Sloot. Hij zet zich dag en nacht in voor de veiligheid van de herten en de mensen. ,,Maar waar ik bang voor was is helaas gebeurd. De damherten gaan bij de spoorwegovergang het spoor op. Achter snackbar 'De Zilvermeeuw' is een met bosjes begroeid plekje waar ze ongestoord kunnen slapen. Helaas kunnen ze bij het aankomen en weggaan door een trein aangereden worden".

Wijnand Burger

Dit gebeurde dinsdag 12 juni bijvoorbeeld. ,,Het hert werd geschept door een trein. Om even voor 10.00 uur zag ik dat voor mijn ogen gebeuren. Het hert was op slag dood. Ik heb gelijk ProRail gebeld en gevraagd of ik het dier van de rails mocht halen. Dat is mij gelukt, hoewel het dier behoorlijk zwaar was. Omstreeks de middag is het dier door medewerkers van het Wildvangteam opgehaald".

Prorail geeft aan dat het treinverkeer regelmatig gehinderd wordt door de aanwezige herten. ,,We leggen een ecoduct aan, om dat in de toekomst te voorkomen", meldt een woordvoerder. ,,Als machinisten de dieren zien, rijden ze extra langzaam en geven dat door aan de verkeersleiding". Van der Sloot denkt niet dat de herten van het ecoduct gebruik gaan maken. ,,Het is veel te ver weg. De herten lopen hier in het dorp". Hij hoopt dat het probleem in augustus is opgelost, als de gemeente een hek gaat plaatsen aan de rand van de Amsterdamse Waterleidingduinen langs het fietspad naar Noordwijk. ,,Dan kunnen de damherten niet meer zo makkelijk uit de duinen naar het dorp komen", verklaart hij.

Op de Zeeweg in Overveen gebeuren sinds september ook veel aanrijdingen omdat aan beide zijden het hekwerk niet deugt. ,,Bij het nieuwe ecoduct zijn de hekwerken in orde, maar links en rechts, voor en achter het ecoduct is het vragen om moeilijkheden. Er ontbreken wildroosters en het hekwerk is op veel plaatsen te laag of kapot. De hekwerken moeten echt opgeknapt worden voordat in november de herten in de Amsterdamse Waterleidingduinen worden afgeschoten, want dan vluchten ze allemaal deze kant op", zegt van der Sloot.

De politieke partijen GroenLinks en OPZ hebben hierover vragen gesteld. Omdat het geen Zandvoorts grondgebied is, verzoekt Patrick Berg (OPZ) burgemeester Niek Meijer om een brandbrief te schrijven naar provincie, PWN en gemeente Bloemendaal om direct het hekwerk te herstellen en in de aankomende winter een hekwerk van twee meter te plaatsen. Meijer antwoordt in een brief dat hij de zorgen deelt. Hij wijst erop dat er veel terrein-eigenaren zijn zoals de gemeente Bloemendaal, PWN, Staatsbosbeheer, Campings en andere particuliere eigenaren. Ook zijn er veel uitritten en ruiterpaden. Dat maakt het moeilijk de zeeweg hermetisch af te sluiten voor damherten. Als oplossing denkt hij aan het actief beheer (afschieten) van damherten en het waarschuwen van het verkeer.

Maar OPZ is niet tevreden met het antwoord. ,,Meijer gaat niet in op onze vragen. We gaan in het eerstvolgende fractieoverleg overleggen hoe we hier op zullen reageren", aldus Berg.