• Pr
  • Pr
  • Pr

Vakdocenten bij Russische School Klassika

HAARLEM Haarlem heeft sinds zaterdag 16 september een onderwijsinstelling voor kinderen tot en met 12 jaar met een Russische achtergrond binnen de gemeentegrenzen. Russische School Klassika is gevestigd in het gebouw van Openbare Basisschool De Wilgenhoek (Wilgenstraat 81).

Directeur Julia Wasiljewa-Nelissen stelt: ,,Bewezen is, dat - wanneer je een kind onderwijs in de eigen taal onthoudt - er een achterstand ontstaat. Hoe goed ze ook Nederlands spreken; het denken gebeurt nog vaak in de eigen taal.'' Volgens haar mag de eigen-taalontwikkeling niet worden afgebroken. ,,Door onderwijs in de moedertaal te blijven geven, wordt dat voorkomen. Ook voor kinderen die teruggaan, is dit onmisbaar, om daar weer aansluiting te vinden.''

OPLEIDING De van oorsprong Russische, docente op de vakgebieden kunstgeschiedenis en literatuur, kwam twintig jaar geleden naar Nederland. Het bleek voor haar niet mogelijk hier werk te vinden aansluitend bij haar opleiding. ,,Op zich was dat ook niet echt nodig, maar ik wilde graag wat om handen hebben. Mijn partner raadde me aan iets te doen met mijn grootste capaciteit: de Russische taal.''

,,We openden toen een Russisch cultureel centrum, een vijf jaar durend project. Daarna ben ik thuis les gaan geven. Na 2010 kwam er een heel andere groep Russen naar Nederland. Mensen met een hogere opleiding, een goed inkomen en een Europese mentaliteit. Zij zoeken elkaar op en hebben een groot netwerk. Een verbindende factor daarin was Anna Katavina, nu dramadocent en penningmeester van Stichting Cultureel Educatief Centrum Klassika. Zij benaderde mij of ik iets kon betekenen voor de groep Russische mensen in Haarlem en omgeving. De Russische scholen die er zijn, zijn vaak ver weg. Het leek mij een mooie uitdaging een goede school op te zetten. Ook Tatiana Woronkina, de taaldocente, heeft veel werk verricht om dit te kunnen doen.''

VAKDOCENTEN De Nederlandse methode van lesgeven in het basisonderwijs, verschilt van de Russische manier. Kinderen hebben hier een jaar lang dezelfde leraar, die lesgeeft in bijna alle vakken. In Rusland wordt, in elk geval vanaf 8 jaar, lesgegeven door vakdocenten die vaak een universitaire opleiding achter de rug hebben. ,,Daardoor is een veel hoger niveau bereikbaar", stelt Wasiljewa. ,,Hier zijn vakken als drama, muziek en spel vaak extra vakken, die niet meetellen in de boordeling van het niveau van een leerling. Ook dat is in Rusland anders. Wij werken op onze school ook met vakdocenten, zelfs bij de peuters.''

Gedurende het hele schooljaar, veertig weken lang op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur, krijgen de kinderen les in diverse vakken. Voor de eerste groep (peuters tot 4 jaar) betekent dat luisteren naar verhalen, ontwikkelingsspellen en muziek. De tweede groep (tot 5 jaar) krijgt voorbereidend lezen en schrijven aangeboden, naast theaterles en ook ontwikkelingsspellen en muziek. De 6- en 7-jarigen doen daarbij nog kunstgeschiedenis en literatuur. ,,De kinderen gaan dan op bezoek bij het Frans Hals Museum. Ik werk samen met een gids, die ze rondleidt en in het Russisch uitlegt en vertelt. Een soort taalles in het museum.'' Voor de oudste kinderen staan tevens retoriek en Russische grammatica op het rooster.

SUBSIDIE Het lesmateriaal wordt deels vervaardigd in Duitsland en is speciaal geschreven voor Russische kinderen in een Westerse maatschappij. ,,In die boeken, en ook in de lessen, wordt geen aandacht besteed aan politiek; daar houden we ons buiten.'' Wasiljewa onderstreept, dat Klassika het ook doet zonder subsidie. ,,Dat is heel jammer. De gemeente heeft gezegd, dat Russische immigranten maar Nederlands moeten leren en Nederlands onderwijs moeten volgen, terwijl er aan sommige anderstalige scholen wel subsidie wordt gegeven. Dat voelt niet helemaal rechtvaardig.''

,,De aanschaf van lesmateriaal en de huur van lokalen; het kost best veel geld, wat nu door de ouders opgebracht moet worden. We hopen, dat daar op termijn verandering in komt. Wat we, dankzij samenwerking met andere Russische scholen en het consulaat, wel hebben bereikt is, dat sommige studenten op de middelbare school in aanmerking komen om Russisch als examenvak te kiezen, in plaats van Duits of Frans. Vroegere leerlingen van mij hebben zo hun diploma kunnen halen en studeren nu aan de universiteit. Dat is een mooi resultaat. We hopen, dat ook de overheid dat ziet.''

In de toekomst richt Klassika zich mogelijk tevens op taalonderwijs voor volwassenen, Nederlands voor Russen en andersom. ,,Als daarnaar vraag is, kunnen we bekijken wat we daarin kunnen betekenen. Maar nu richten we ons eerst op Klassika.'' Meer informatie staat op russchool-klassika.nl.