• Willem Brand

Tweede Kamerlid Rog bezoekt bibliotheek

HAARLEM Tweede Kamerlid Michel Rog (CDA) bezocht maandag 27 november vestiging Haarlem Schalkwijk (Fie Carelsenplein 2) van de Bibliotheek Kennemerland. De gelegenheid werd door directeur Roxane van Acker met beide handen aangegrepen om te pleiten voor een locatie in winkelcentrum Schalkwijk.

,,Er is achterstallig onderhoud op alle locaties'', vertelde zijn, ook in het bijzijn van Marleen Barth, voorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. ,,We lopen tegen allerlei grenzen op. We zitten nu vlak achter de sporthal, maar willen eigenlijk middenin het winkelcentrum zijn; laagdrempelig en zichtbaar. Veel winkeliers vinden die plek ook prima; het geeft aanloop. Het maakt het centrum werkelijk tot centrum.''

RONDLEIDING De rondleiding toonde aan, dat de bibliotheek behalve afhaalcentrum van boeken steeds meer leerplek en ontmoetingsruimte is. Barth: ,,We willen meer mensen bereiken. De bibliotheek is een van de meest laagdrempelige instellingen in de stad. Om ook laaggeletterden die stap te laten maken, moet er gedecentraliseerd worden. De inkoop van de digitale collectie, bijvoorbeeld, gebeurt nu centraal, maar zo kan de lokale bibliotheek niet voldoen aan de lokale vraag.''

De missie van de bibliotheek is in korte tijd veranderd. Samen met sociale partners als taalscholen, welzijnsinstellingen en de Voorleesexpress is het een plek waar jong en oud leren en zich informeren. Zo zijn er voor de computercursussen Klik & Tik en De Digitale Overheid wachtlijsten. Overigens krijgen ouders voor hun pasgeboren kroost (al sinds 2008) een Boekstart met gratis lidmaatschap tot 18 jaar. Populair naast de Peuterbieb is het Taalplein, waar iedereen elk moment mag binnenlopen. Men krijgt een account voor Oefenen.nl om in eigen tempo en op eigen niveau de taal te leren. Wie niet kan lezen en schrijven, zo blijkt uit onderzoek, is minder zelfredzaam en ook minder gezond. Haarlemmer Rog zei, dat die thema's hem aan het hart gaan. Hij gaat 'in politiek Den Haag flink lobbyen'.