• Eigen Foto

Taalgebruik struikelblok bij begroting

HAARLEM De oppositie van de Haarlemse gemeenteraad heeft zich kritisch uitgelaten over het taalgebruik in de begroting. ,,We willen dat onze inwoners kunnen meedenken en meepraten. Maar dit stuk leest alles behalve plezierig weg. Het staat vol proza, onbegrijpelijke alinea's en soms zelfs conceptuele stukken. Terwijl we gewoon simpelweg willen weten wat we gaan doen, hoe we dat gaan doen en wat het ons gaat kosten'', aldus de reactie van oppositieleider Anne Sterenberg (VVD). Ze riep met de rest van de oppositie op om de volgende begroting in simpelere taal op te stellen.

Het college stelde voor de inwoners van Haarlem wel een infographic op om de begroting van ruim driehonderd pagina's samen te vatten, maar volgens Sterenberg is dat niet voldoende en worden Haarlemmers op deze manier niet serieus genomen. Frits Garretsen van de SP maakte zich in zijn spreektijd in zijn algemeenheid boos over de manier waarop de coalitie omgaat met inspraak vanuit de stad. Ook D66 had kritiek op de manier waarop de begroting is opgesteld. ,,De begroting is dik, veel te dik. Het is een obese begroting'', aldus voorzitter Leitner. Ze riep op om voortaan in de programmabegroting door te linken naar relevante documenten, zodat er geen informatie dubbel meer in komt te staan.

Het Haarlems Dagblad deed nog een extra duit in de zak door de begroting door een onafhankelijk kantoor door te laten lezen. De conclusie hiervan was dat de begroting inderdaad zeer ingewikkeld is geformuleerd. Dit leverde de krant complimenten op van raadsnestor Louise van Zetten (HvH) die in haar slotspeech na de begrotingsbehandeling ook uithaalde naar het taalgebruik.