• Archief

Symposium over ridderlijke orden sluit 700 jaar Janskerk af

HAARLEM De Janskerk in Haarlem bestaat dit jaar 700 jaar. Dit is gevierd met allerlei activiteiten waaronder enkele lezingen en  een tentoonstelling. Ook is een nieuwe website over de geschiedenis van de Janskerk gelanceerd. De kerk was van 1318 tot 1587 onderdeel van het klooster van de Ridderlijke Orde van het Hospitaal van Sint-Jan van Jeruzalem, beter bekend onder de latere benaming: Orde van Malta. Vanaf 1587 deed de Janskerk bijna drieënhalve eeuw dienst als kerkgebouw voor de hervormden. Sinds 1936 is de kerk in gebruik als archief. Het Jansklooster was het meest invloedrijke van de twintig Haarlemse kloosters en wat betreft kunstbezit een van de rijkste in Nederland. Het was ook eeuwenlang het logeeradres voor de graven en gravinnen van Holland, wanneer deze Haarlem bezochten. Ook Willem van Oranje is er diverse keren geweest. De Janskerk is een van de slechts drie kerken van Maltezer commanderijen/kloosters, die ons land nog telt. De andere liggen in Utrecht (nu onderdeel van Museum Catharijneconvent) en Montfoort (nu een trouw- en feestlocatie).


Het jubileumjaar 2018, waarin het 700-jarig bestaan van de Janskerk wordt gevierd, wordt maandag 10 december afgesloten met een groot symposium, georganiseerd door de Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief,  waarbij de voorzitters van de drie belangrijkste adellijke orden in Nederland aan het woord komen om te vertellen over heden en toekomst van hun orde. Dit zijn de Orde van Malta, de Johanniter Orde en de Duitse Orde. Wim Cerutti zal een voordracht geven over de geschiedenis van deze orden. Tom Verselewel de Witt Hamer zal ingaan op het verschijnsel ridderlijke orde de laatste 50 jaar. Hij promoveerde vorig jaar op dit onderwerp. 
 

Er is veel belangstelling, ook vanuit het hele land, voor dit symposium. Het is inmiddels volgeboekt. Naast donateurs van de Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief en belangstellenden uit Kennemerland, hebben zich ingeschreven  leden van de de Orde van Malta, van de Johanniter Orde en van de Duitse Orde, de Orde van de Ridders van het Heilig graf van Jeruzalem en de Orde van Sint Lazarus. Ook  leden van enkele zeer oude Haarlemse instellingen zoals het Heilig Kerstmisgilde (opgericht ca. 1320), het Jacobsgilde (opgericht ca. 1400) en het Sint Jacobs Godshuis (met wortels tot 1437) zullen aanwezig zijn.