• Eigen Foto

Supermoeders komen naar Haarlem

HAARLEM De landelijke 'Durven Doen' tour van de stichting Single SuperMom komt woensdag 27 februari naar Haarlem. De tour bestaat uit een korte reeks trainingen om alleenstaande moeders op weg te helpen naar (vrijwilligers)werk of ondernemerschap en naar een netwerk van moeders in dezelfde situatie. ,,Nederland telt meer dan een half miljoen eenoudergezinnen, waarvan het merendeel met een moeder aan het hoofd, vertelt voorzitter Eva Yoo Ri Brussaard van de stichting.

,,Veel moeders redden het prima. Maar er is ook een groep die in armoede leeft. Daar willen wij iets aan doen. Niet alleen voor de moeders, maar ook voor de kinderen. Economische zelfstandigheid is voor moeders dubbelbelangrijk." Single SuperMom heeft de training 'Durven Doen?' speciaal ontwikkeld voor alleenstaande moeders die te maken hebben met te weinig geld, eenzaamheid of sociaal isolement. Maar ook alleenstaande moeders die zich om een andere reden willen versterken, zijn welkom. ,,De trainingen zijn gericht op vaardigheden die moeders helpen zelf hun situatie op een positieve manier te veranderen. De trainingen worden ondersteund met coaching. Daarnaast kunnen moeders die meedoen 24/7 terecht op het gratis platform met vragen. Bijvoorbeeld om een oppas te vinden of andere hulp", licht Brussaard toe. In Haarlem worden de trainingen verzorgd door Marije Scheerder. Zelf afkomstig uit Haarlem en bonusmoeder van vier kids. Scheerder: ,,Mensen zeggen over mij dat ik een grote openheid en warmte heb en dat ze zich heel veilig bij me voelen. Daarentegen spiegel ik je ook om je blinde vlek onder ogen te zien."

De eerste bijeenkomst vindt 27 februari van 9.15 tot 11.45 uur plaats bij Haarlem Effect (Leidseplein 36). Aanmelden kan via event@singlesupermom.com of bij Marije Scheerder, 06-28021512 De bijeenkomsten zijn gratis