• Eigen Foto

Succesvolle pilot Frans Hals Museum en Kennemerhart voor kwetsbare ouderen

HAARLEM In het Frans Hals Museum werd deze week feestelijk stilgestaan bij de pilot 'Ontmoet de Haarlemse Helden'. Deze werd speciaal ontwikkeld voor ouderen met een vorm van kwetsbaarheid. Ouderen die eenzaam zijn of geheugenproblemen hebben, ontdekken samen met generatiegenoten kunst en krijgen de gelegenheid in een creatieve omgeving het geheugen te stimuleren. Een serie van zes interactieve rondleidingen vormt de basis voor de pilot die tot stand kwam door een samenwerking tussen Het Frans Hals Museum en Kennemerhart. 

"Het museum wil een open huis zijn waar iedereen zich welkom voelt", aldus directeur Ann Demeester. Audrey van Schaik, bestuurder van de ouderenzorgorganisatie Kennemerhart is blij met deze samenwerking. "We vinden het belangrijk dat kwetsbare ouderen de kans krijgen actief onderdeel te blijven uitmaken van de samenleving. Hier willen we elke keer weer op vernieuwende wijze aan bijdragen en samen met partners,zoals het Frans Hals Museum, mooie initiatieven ontwikkelen". Het is de intentie om na deze pilot een structureel programma aan te bieden aan andere zorgcentra, dagbestedingscentra en kwetsbare ouderen in Haarlem en omgeving.