• Wethouders Sjaak van den Berg van Noordwijk en Ellen Verheij van Zandvoort onthullen twee schilderijen

    Wijnand Burger

Strandreservaat voor zeehonden en vogels

ZANDVOORT Op het strand tussen Zandvoort en Langevelderslag is een rustgebied gecreëerd. Bij paal 70 en 73 staan grote palen met daarop de vermelding dat zich hier een reservaat bevindt. De mensen worden zo verleid om hun wandeling langs het strand op de Zeereep voort te zetten. Normaal is dit verboden gebied, maar nu is er een pad aangelegd. Er bevinden zich zelfs twee uitzichtpunten met een spectaculair uitzicht. Vanhier kunnen zeehonden en vogels gespot worden.

Het project heet Noordvoort en is in 2013 al van start gegaan. In de Zeereep zijn stuifkuilen gemaakt, waardoor het duin weer is gaan stuiven. Door de wind ontstonden er slufters en kwam er weer een natuurlijke, geleidelijke overgang van zee naar duinen. Een deel van het zand stuift verder de duinen in en zorgt voor ophoging van het duingebied.

Vorige week openden de wethouders Sjaak van den Berg van Noordwijk en Ellen Verheij van Zandvoort het Strandreservaat Noordvoort. Het initiatief tot het project komt van de Vogel en Natuurvereniging Noordwijk. ,,We hebben het Lichterduinenfonds benaderd en kregen daar onze eerste subsidie van", zegt voorzitter Leo Schaap. ,,We waren wel niet zo blij met die windmolens op zee, maar achteraf dragen de windmolens ook bij aan het maritieme leven. Er worden oesterbanken gevormd en vissen vinden er bescherming." Wel maakt hij zich zorgen om de strandbezoekers van het reservaat. ,,Ik zag laatst dat mensen zeehonden terug de zee injoegen, zodat hun rust verstoord werd. We zullen dan ook nog veel aan voorlichting en informatie moeten doen."

Tijdens het plaatsen van de palen stuitte men op keiharde ondergrondse schelpenlagen, waar moeilijk doorheen te komen was. De palen werden 4 meter diep in de grond gezet. ,,Het was ook lastig om de laatste palen bij de zee te plaatsen", vertelt Albert die betrokken was bij de bouw. ,,We moesten wachten op eb en dan snel boren en de palen plaatsen, voordat het boorgat weer volliep met zeewater."

Het project is een unieke samenwerking tussen twee provincies. Verdere werkten de gemeenten Noordwijk en Zandvoort, Waternet, Vogel en Natuurvereniging Noordwijk (VNVN), Staatsbosbeheer, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, IVN Zuid-Kennemerland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Rijkswaterstaat en Omgevingsdienst West-Holland mee.