• Eigen Foto

Stichting Specsavers steunt Scouting Brigitta

HAARLEM Heel 2018 konden klanten van Specsavers Grote Houtstraat bijdragen aan het nieuwe clubhuis van Scouting Brigitta bij aankoop van een bril of hoortoestel. Afgelopen weekend mocht de Scoutinggroep de cheque in ontvangst nemen. De groep ontvangt 1751,86 euro, wat het Scouting Brigitta Fonds in gaat ten behoeve van de bouw van een nieuw clubhuis in het Schoterbos in Haarlem-Noord.

Scouting Brigitta is op dit moment gehuisvest in clubhuis De Krocht aan de Eemstraat 56. Een gezellig, maar oud en versleten clubhuis wat te klein is met maar één groepsruimte met schuifwand. Het gebouw is aan renovatie toe en mist een goede buitenruimte. Het staat in een dicht bewoonde buurt. Vuur maken – een belangrijk onderdeel van het Scoutingspel – kan maar twee keer per jaar. Voor andere buitenactiviteiten wijkt de Scoutinggroep uit naar het Schoterbos. De huur kan de groep alleen opbrengen met voldoende onderhuurders. Maar het belangrijkste is dat de verhuurder heeft aangegeven de huur op korte termijn te beëindigen. Geen clubhuis geen Scouting.

Ieder jaar verkiezen alle winkels van Specsavers één lokaal goed doel waar zij een jaar lang voor gaan sparen. Voor elke klant die een montuur of hoortoestel koopt, zet de winkel een vast bedrag opzij voor Stichting Specsavers Steunt. Scouting Brigitta was het spaardoel van Specsavers Grote Houtstraat in 2018.

Wekelijks staan veertig opgeleide vrijwilligers bij Scouting Brigitta klaar voor alle 150 jeugdleden die bij de groep het Scoutingspel willen spelen. Scouting biedt kinderen en jongeren een plezierige vrijetijdsbesteding. Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfredzaamheid en ontplooiing zijn hierbij centrale thema's. Naast de speltakleiding, die wekelijks de programma's verzorgen, zijn er ook bestuursleden en vrijwilligers die helpen bij evenementen. Scouting Brigitta is aangesloten bij de overkoepelende organisatie Scouting Nederland, de grootste jeugdorganisatie van Nederland.