• Ad Timmers

Start campagne 'De scholen zijn weer begonnen'

HAARLEM De zomervakantie zit er ook in regio Noord weer op. Die liep van zaterdag 22 juli tot en met zondag 3 september, wat voor automobilisten betekent dat het weer extra opletten geblazen is. Immers, grote groepen kinderen zijn onderweg naar en van school. Veilig Verkeer Nederland (VVN) adviseerde ouders van brugklassers de route samen te oefenen en handhaaft de campagne 'De scholen zijn weer begonnen'.

Heel Nederland kan niet meer heen om de bekende spandoeken en posters met de boodschap 'De scholen zijn weer begonnen'. Het is volgens VVN nog steeds nodig om automobilisten hierop te wijzen. Dit belang wordt ook ingezien door gemeenten als Haarlem, Bloemendaal en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Maar liefst 85 procent van alle gemeenten doet mee aan de VVN-campagne. Bovendien zien steeds meer bedrijven de urgentie om hieraan aandacht te besteden.

ONGEVALLEN De VVN-campagne is volgens betrokkenen meer nodig dan ooit. Niet alleen voor de basisscholieren maar zeker ook voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs. In de eerste weken van het schooljaar vinden er namelijk twee keer zoveel ongevallen plaats in het verkeer onder brugklassers. Behalve dat die scholieren de nieuwe route - en dus ook de gevaren op de weg - niet of minder goed kennen, hebben ze vaak weinig ervaring in het verkeer. Daarnaast zijn de impulsen nog niet goed onder controle, waardoor ze weinig risico's zien. Ook het groeiende gebruik van de smartphone op de fiets is een oorzaak. Felix Cohen, directeur van VVN, zei al in de zomervakantie: ,,Elke vader en moeder wil zijn kind 's avonds weer aan de keukentafel hebben, dus raad ik aan om de nieuwe fietsroute ten minste één keer te oefenen en de gevaarlijke punten te bespreken.''

VERANTWOORDELIJKHEID Ook bij partners is de campagne opgepakt. Zo pakt supermarktketen COOP - daaronder vestiging Haarlem Van der Wijden (Stuyvesantplein 11-12) - haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door de campagne te steunen en deze bij klanten onder de aandacht te brengen. Verder wordt een spaaractie voor verkeersveiligheidsitems gehouden. De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen en de Vereniging Zakelijke Rijders riepen leaserijders op om na de schoolstart extra rekening te houden met fietsende scholieren. Opticiënketen Pearle begon het nieuwe schooljaar met 'een fietsende oogtest' voor kinderen om ouders erop te wijzen hoe belangrijk het is om scherp te kunnen zien. In de buurtapp Nextdoor is eveneens aandacht voor de campagne. Hierin ontvangen aangesloten buren uit ruim 4900 buurten informatie over hoe zij hun kinderen veilig naar school kunnen laten gaan. Al met al een brede insteek om de periode na de schoolstart zo veilig mogelijk te laten verlopen.

VERKEERSVEILIGHEID VVN is dé organisatie voor verkeersveiligheid in Nederland. Een maatschappelijk betrokken vereniging, die met een landelijk netwerk van vrijwilligers en het VVN Participatiepunt (vvn.nl/participatiepunt) rechtstreeks verbonden is met verkeersdeelnemers van jong tot oud en weet wat er speelt op straat. Vanuit deze kennis levert VVN een duurzame bijdrage aan veilig verkeer. Enerzijds via bewustwording en gedragsverandering van verkeersdeelnemers. Anderzijds via beïnvloeding van de infrastructuur en regelgeving.

VVN biedt aansluiting voor organisaties om maatschappelijk engagement te tonen. Daarbij is het streven om zoveel mogelijk mensen en organisaties te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid onder het motto 'Iedereen veilig over straat!'.

Is rondom scholen van het basis- en/of voortgezet onderwijs nog geen campagnemateriaal opgehangen? Of op drukke verkeerspunten, zoals toegangswegen? Wie daar wel voor wil zorgen, neemt contact op met de VVN-verkeersouder op school of met de gemeente. Meer informatie over in te zetten materialen is te vinden op vvv.nl.