Slotweek voor aanmelding evenementen

HAARLEM Evenementen die voor 2018 op de planning staan en waarbij tijdens piekmomenten meer dan 2000 personen (inclusief personeel en artiesten) aanwezig kunnen zijn, dienen voor dinsdag 10 oktober bij de gemeente te zijn aangemeld. Vanwege de beschikbare capaciteit bij politie, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en brandweer is het belangrijk om vroegtijdig inzicht te hebben. ,,Op basis hiervan kan beter worden ingespeeld op knelpuntperiodes'', luidt de toelichting. Of een evenement risicovol is, hangt af van meerdere factoren; aard en omvang van de activiteiten, te verwachten overlast, het publiek dat er op afkomt, de locatie. Meer informatie is verkrijgbaar via jkroskinski@haarlem.nl.