Schalkwijk roept om maatwerk

HAARLEM Schalkwijk heeft maatwerk nodig op het gebied van nieuwbouw. Daartoe hebben diverse insprekers, waaronder ondernemers en projectontwikkelaars, opgeroepen tijdens de vergadering van de commissie ontwikkeling afgelopen donderdag. Door het grote deel sociale huurwoningen in de wijk zouden ondernemers in Schalkwijk slechts weinig omzet draaien en is er een tekort aan culturele voorzieningen. Ook zou de veiligheid en leefbaarheid in het geding komen. De insprekers roepen op om vooral woningen in het middeldure segment bij te bouwen en niet vast te houden aan de voorgenomen verdeling van het college waarin 40 procent sociale huur een vereiste is. Dat zou de diversiteit en ontwikkeling van Schalkwijk moeten bevorderen. Momenteel is er in bepaalde delen van Schalkwijk tussen de 60 en 70 procent sociale huur.

,,Het is 1 minuut voor twaalf en de klok tikt door. De patiënt, centrum Schalkwijk, is doodziek en heeft een harttransplantatie nodig. Maar de gemeente Haarlem verleend te beperkt medewerking'', vertelde een van de ondernemers. Volgens de insprekers daalt de huurwaarde van panden in het winkelcentrum en staan kantoorpanden regelmatig leeg.

Volgens Johan Slik (Christenunie) wordt er door de gemeente te rigide vastgehouden aan percentages. Volgens hem is er in de Boerhavewijk, Meerwijk en Slachthuisbuurt minder behoefte aan sociale huurwoningen. Ook volgens Joris Blokpoel (VVD) komt de stad bedrogen uit als er wordt vastgehouden aan de richtlijnen van het college. Daardoor zouden projecten vastlopen en er te weinig woningen worden gebouwd. Volgens Misja de Groot (D66) is er best nog ruimte om binnen de kaders een discussie te voeren. Volgens hem moet er naar de vraag worden gekeken bij nieuwe bouwprojecten. Zo zou er volgens hem meer sociale koop kunnen komen. Maar volgens Frits Garretsen (SP) klopt dit niet met de afspraken in het coalitieakkoord. Wethouder Meijs zei de raad dat het college in gaat zetten op doorstroming en zich op de verschillende segmenten tegelijk gaat richten.