• Molen de Eenhoorn is een van de vele monumenten die geopend zijn.

    Archief

Ruim zeventig monumenten open in het weekend

HAARLEM In heel Nederland zijn zaterdag 8 en zondag 9 monumenten monumenten geopend voor het publiek in het kader van de Open Monumentendagen. In Haarlem en de directe omgeving kan men deze dagen een kijkje nemen bij in totaal 74 monumenten. Het landelijk thema van de Open Monumentendagen is dit jaar 'In Europa'. In Haarlem zijn tegelijk met de opengestelde monumenten, diverse optredens en voorstellingen te zien tijdens het Haarlem Cultuur Festival, Korenlint en Cultuurnacht. Ook de start van 'Haarlem viert cultuur' is in dit weekend. De stad wordt voor deze gelegenheid schitterend aangekleed. Ik wens u een weekend vol

In Haarlem wordt in principe niet specifiek ingespeeld op het thema 'In Europa', maar natuurlijk zijn er legio Europese invloeden in en rond de Haarlemse monumenten te ontdekken. De Grote Markt ademt Vlaamse sferen en dat komt niet in de laatste plaats omdat de Vleeshal en een deel van het Stadhuis zijn ontworpen door de uit Vlaanderen afkomstige stadsbouwmeester Lieven de Key.

Haarlem was in de Gouden Eeuw een immigrantenstad. Tussen 1585 en 1620 groeide het aantal inwoners van ca. 18.000 tot bijna 40.000, dat maakte Haarlem tot een van de grootste steden van Holland. Het grootste deel van de nieuwe Haarlemmers kwam uit Vlaanderen. Zij waren om economische redenen maar vooral vanwege hun geloof gevlucht toen de Spanjaarden de Vlaamse en Brabantse steden veroverden. Deze immigrantenstroom beschikte over een aanzienlijke vakkennis en bracht de stad tot grote welvaart. De economische bloei van Haarlem was vooral te danken aan de textielnijverheid die de Vlamingen meebrachten.

De straatnamen in de wijk de Vijfhoek herinneren nog aan de lakenproductie die destijds was gevestigd in de omgeving van de Vlamingstraat, zoals Drapenierstraat, Wolstraat, Lange Lakenstraat en Raamstraat. Ook Frans Hals kwam met zijn ouders rond 1586 naar Haarlem. Hij heeft veel Haarlemse welgestelden en schutters vastgelegd op het schildersdoek. Een groot deel van zijn werk is nog steeds te zien in het Frans Hals Museum.

Een programmaboekje met alle geopende monumenten en andere activiteiten, is te downloaden via www.openmonumentendag.nl/gemeente/haarlem/