• Allerzielen met Opera Familia bij Opera Familia

    Michel van Bergen
  • Allerzielen met Opera Familia bij Opera Familia

    Michel van Bergen

Requiemmis bij viering 125 jaar Sint Barbara

HAARLEM Donderdag 2 november was het 125 jaar geleden dat de plechtige inwijding van R.K. Begraafplaats Sint Barbara aan het Soendaplein in Noord plaatshad. En al is een kerkhof meestal geen plaats om een feest te vieren, het bestuur wilde dit jubileum toch niet in stilte laten voorbijgaan.

Waar elke eerste donderdag van de maand een viering voor de overledenen is, kreeg deze gelegenheid - mede doordat het Allerzielen was - een extra bijzondere klank. Hulpbisschop van Haarlem Jan Hendriks ging om 9.30 uur voor in een plechtige requiemmis. Bariton Paul van der Veldt, sopraan Belinda Vermeer en mezzosopraan Carla van der Veldt, de Haarlemse zangers van Opera Familia, brachten bekende liederen ten gehore. Wie dit wilde meemaken, moest er vroeg bij zijn. Reserveren was niet mogelijk en de kapel van Sint Barbara biedt plaats aan niet meer dan 200 gasten. Een flink aantal stoelen was bezet.

PLAATSGEBREK Voor Sint Barbara in gebruik werd genomen, vonden alle overledenen een rustplaats op de grote, gemeentelijke begraafplaats aan de Kleverlaan. Deze was ingericht nadat er per Koninklijk Besluit in 1827 een verbod kwam op het begraven van doden in kerken, kapellen en binnen de bebouwde kom van de stad. Na overleg tussen het gemeentebestuur en de pastoors werd een deel van het algemene kerkhof ingericht voor katholieke overledenen.

Maar door plaatsgebrek ontstond er later toch behoefte aan een locatie met een eigen signatuur. De besturen van drie parochies in Haarlem - St Joseph aan de Jansstraat, H. Antonius aan de Nieuwe Groenmarkt en O.L. Vrouwe Rozenkrans aan het Spaarne - vroegen in 1891 aan bisschop Caspar Bottemanne om die te mogen stichten aan de Schoterweg. Hij gaf toestemming. Het was de basis voor Sint Barbara. Er werd land aangekocht, het terrein werd opgehoogd en een architect kreeg de opdracht een kapel met opzichterwoning en een 'lijkenhuis' te ontwerpen. De inwijding vond plaats op 2 november 1892.

Ondanks de enorme toename van het aantal crematies worden tegenwoordig nog veel overledenen ter aarde besteld. Beheerders en vrijwilligers zetten zich in voor het onderhoud van het kerkhof. Ook de gebouwen hebben voortdurend aandacht nodig. De kapel werd tien jaar geleden in oude glorie hersteld. Binnenkort krijgt ook het mortuarium zijn functie terug, door daarin een opbaarruimte in te richten.