• Archief

Topgevel Remonstrantse Kerkhersteld met steun van Provincie

HAARLEM De topgevel van de Remonstrantse Kerk, die dateert van 1886, was er tot voor kort niet goed aan toe. Door alle wind, regen en stormen was het materiaal gaan scheuren en verbrokkelen. In de zomer van 2018 is de top van de gevel met het ornament verwijderd omdat het voor passanten te gevaarlijk werd.

Bij nader onderzoek van de topgevel door de firma Pronk Restauratie, bleek dat de topgevel niet van natuursteen maar van kunststeen was gemaakt; een soort gegoten beton met fijne toeslag. Dit verklaart het verbrokkelingsproces. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Bouwinspectie van de Gemeente Haarlem drongen aan op volledig herstel van de topgevel. Het werd echter al snel duidelijk dat dit veel geld zou kosten; samen met al het bijkomende werk bijna een ton. Teveel voor de kleine Remonstrantse Gemeente van 140 leden. De Rijksdienst heeft geen gelden voor restauratie, maar bij de Provincie is het mogelijk om subsidie voor een deel van de kosten aan te vragen. Vorig jaar in december werd de provinciale subsidie toegekend en kon de aannemer aan de slag om de gevel met ornamenten opnieuw te maken. Het nieuwe ornament is een kopie van het oude in natuursteen, namelijk Vaurion, gemaakt door de firma Meesters-in. In oktober was het voorbereidende werk af en is met een hoogwerker de topgevel teruggeplaatst.