• Eigen Foto

Recreatiegebied Spaarnwoude wil meer geld

HAARLEM Recreatiegebied Spaarnwoude heeft een veel hogere subsidie nodig. Dat is tijdens de vergadering van de commissie ontwikkeling van afgelopen donderdag naar voren gekomen. Het recreatiegebied kampt met achterstallig onderhoud en heeft de gemeente een structurele verhoging van de bijdrage gevraagd om de problemen op te lossen. Dat betekent dat de gemeente het driedubbele aan structurele bijdragen gaan betalen aan het recreatieschap.

Het verzoek van recreatiegebied Spaarnwoude werd niet zonder kritiek ontvangen door de commissie ontwikkeling. Meerdere partijen toonden zich kritisch over het beleid wat de afgelopen jaren is gevoerd. Fractievoorzitter Frits Garretsen van de SP toonde zich vooral kritisch en zei in eerste instantie geen extra budget voor het recreatieschap uit te willen trekken vanwege het wanbeleid van de afgelopen jaren.

Andere partijen toonden zich positiever tegenover de hulpvraag van recreatiegebied Spaarnwoude, maar wilden daar wel een tegenprestatie voor hebben. Het CDA vroeg om meer toezicht op de financiën van het recreatieschap en om frequente rapportages. Een voorstel van Robbert Berkhout van GroenLinks kreeg brede steun vanuit de commissie. Hij stelde voor om de structurele bijdrage voor recreatiegebied Spaarnwoude in stappen te verhogen zodat de gemeente een stok achter de deur heeft om meer eisen te stellen aan het financiële beleid.

Wethouder Cora Yfke Sikkema vroeg de commissie om akkoord te gaan met de structurele verhoging van de bijdrage voor het recreatiegebied. Vooral bruggen, fietspaden en het reguleren van water zijn structurele problemen waarvoor geld nodig is. De commissie ontwikkeling toonde een brede steun voor het voorstel van GroenLinks. Dat betekent waarschijnlijk dat de subsidie voor recreatiegebied Spaarnwoude volgend jaar zal worden verdubbeld. Het jaar daarop zal de bijdrage nogmaals worden opgehoogd, afhankelijk van het beleid dat het recreatiegebied de afgelopen jaren heeft gevoerd.