• Aechief

Raad boos op Panopticon over uitspraken plannen Koepel

HAARLEM De leden van de Haarlemse gemeenteraad hebben zich kritisch uitgesproken tegen uitlatingen van Panopticon voorzitter Adriaan Helmig. Helmig zei onlangs in een interview dat hij de businesscase voor de nieuwe universiteit in de voormalige koepelgevangenis aan de gemeente heeft overhandigd, maar dat de leden van de gemeenteraad hier geen inzicht in zouden krijgen. Deze uitspraken waren reden voor Hart voor Haarlem om een interpellatiedebat aan te vragen. Fractievoorzitter Louise van Zetten noemde de uitspraken van Helmig 'minachtend' tegenover de gemeenteraad. Ze kreeg daarin bijval van fractievoorzitter Smit van OPH; ,,Bepaald dhr. Helmig nu wat wij hier als raad wel of niet te zien krijgen?'' vroeg hij de wethouder.

Ook wethouder Floor Roduner zei verbaasd te zijn over enkele uitspraken die Adriaan Helmig zou hebben gedaan. Hij zei de raad toe dat ze de businesscase wel onder ogen zullen krijgen. Roduner zei de documenten die Panopticon heeft aangeleverd zelf ook nog niet te hebben gezien en hoopt dat de uitspraken van Adriaan Helmig vooral berusten op een spraakverwarring. De businesscase is belangrijk voor de Haarlemse gemeenteraad omdat het voor hen essentieel is om te beslissen over het terugkooprecht en een inspanningsverplichting tegenover de universiteit.

Maar deze uitspraken waren nog niet voldoende voor de raad. Louise van Zetten diende samen met de SP, VVD, Liberaal Haarlem en Trots Haarlem een motie in om alle beschikbare informatie voor de gemeenteraadsleden boven tafel te krijgen. Roduner zei haar nogmaals toe dat de raadsleden alle documenten zou krijgen waar het college ook over beschikt, maar dat stelde van Zetten niet gerust. Deze motie werd unaniem aangenomen.