• Eigen Foto

PWN tekent voor zonnepanelen

REGIO PWN-directeur Joke Cuperus heeft vorige week in het bijzijn van Hans Lambrechts, directeur bij Sunprojects, het contract voor de levering en installatie van 10.822 zonnepanelen bij PWN ondertekend. PWN is het drinkwaterbedrijf van deze regio en beheerder van de duinen in Noord-Holland. Cuperus: ,,PWN heeft als doelstelling om energie neutraal te worden. Hiervoor willen wij 100 procent van het energie verbruik duurzaam opwekken. Met dit project wil PWN een grote stap zetten richting het realiseren van de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen en de bijbehorende CO2 reductie". Het zonnepanelen project bij PWN gaat om elf verschillende daken en dertien velden op verschillende bedrijfslocaties. In september zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart en in oktober zal er een start worden gemaakt met het leggen van de zonnepanelen op het PWN hoofkantoor in Velserbroek, daarna komen alle andere PWN drinkwaterlocaties aan bod.

PWN heeft hiervoor een Europese aanbesteding gedaan waarbij het project gegund is op basis van de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Ook maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de productie van zonnepalen is in de keuze meegenomen op basis van de internationaal erkende SVTC scorecard.