• Archief

Programma Dodenherdenking in Haarlem

HAARLEM Vrijdag 4 mei worden door het hele land diegenen herdacht die voor onze bevrijding de hoogste prijs hebben betaald, in de wetenschap dat vrijheid, vrede en democratie geen vanzelfsprekendheden zijn in onze wereld. Hierbij het programma:

In Haarlem wordt op diverse plekken herdacht. In de Grote Kerk (Grote Markt 22) start om 18.50 uur een dienst, gevolgd door een stille tocht naar de Dreef. De optocht wordt voorafgegaan door fakkeldragers. Er is een kranslegging bij de Dreef direct na de stilte vanaf 20.02 uur. Burgemeester Jos Wienen spreekt zowel bij de kerk als het monument.

Aan de Jan Gijzenkade is er een herdenking in de Mariakerk (Rijksstraatweg 357) De bijeenkomst start om 18.50 uur. Aansluitend is er een stille tocht en een kranslegging om 20.02 uur. Namen het Haarlemse college is wethouder Cora-Yfke Sikkema aanwezig.

In verzorgingshuis Reinalda in het Reinaldapark is vanaf 19.00 uur een herdenkingsbijeenkomst, om 19.40 uur gevolgd door een stille tocht. wethouder Jur Botter is bij de kranslegging om 20.05 uur aanwezig.

Op het Kerkplein is om 19.30 uur een herdenkingsbijeenkomst. Om 20.02 uur wordt de kranslegging gedaan door wethouder Merijn Snoek.

Bij de Westergracht is een herdenkingsbijeenkomst met muziek bij het monument. De bijeenkomst gaat om 18.55 uur van start en om 20.02 uur is de kranslegging. Namens het college is wethouder Floor Roduner aanwezig.

In Overveen start om 9.15 uur een bijeenkomst op de Eerebegraafplaats aan de Zeeweg 26. Om 9.30 uur is er een kranslegging. Namens het Haarlemse college zijn burgemeester Jos Wienen en wethouder Jur Botter aanwezig.

.Ook Spaarndam heeft een eigen Dodenherdenking. De herdenkingsbijeenkomst start hier om 19.30 uur op het Kerkplein en om 20.02 uur is de kranslegging. Namens het Haarlemse college is wethouder Merijn Snoek aanwezig.