Prijsvraag door jubilerende Stichting Ons Bloemendaal

BLOEMENDAAL Er heeft zich al een flink aantal deelnemers aangemeld voor de prijsvraag die Stichting Ons Bloemendaal ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan organiseert. Wie ook wil meedoen, heeft tot en met 15 oktober de tijd om in te schrijven. Het thema is 'Maak Bloemendaal (nóg) beter'.

Burgers (ongeacht leeftijd), bedrijven en organisaties die zich betrokken voelen bij het dorp kunnen met ideeën komen voor het verbeteren van de openbare ruimte en het straatbeeld. Juryvoorzitter Max van Aerschot, Bloemendaler en stadsbouwmeester van Haarlem, ging hierover vrijdag 8 september op de Bos en Duinschool (Bos en Duinlaan 1) in gesprek met leerlingen.

RESPONS De in de zomer gelanceerde prijsvraag leidde meteen tot respons. De eerste inzendingen waren binnen enkele weken binnen. En er komt, zo meldt Stichting Ons Bloemendaal, nog veel meer aan. Ideeën moeten op hoofdlijnen worden beschreven en indien mogelijk van beeldmateriaal worden voorzien. Het is deelnemers aan de prijsvraag toegestaan om (individueel of in groepsverband) meermalen in te zenden. ,,Inzendingen kunnen betrekking hebben op een facelift voor een specifieke plek, maar ook meer algemeen van aard zijn'', luidt de toelichting. ,,Het is niet nodig om een tot in de kleinste onderdelen uitgewerkt ontwerp in te dienen. Deelnemers hoeven geen gedetailleerde tekening op schaal of technische detailschetsen aan te leveren.''

Inzendingen - voorzien van naam, contactgegevens en de locatie(s) waarvoor het idee bedacht is - worden verzonden naar onsbloemendaal@live.nl of (schriftelijk) gestuurd naar: Stichting Ons Bloemendaal, Antwoordnummer 811, 2110 VB Aerdenhout. Wie vragen heeft over de wijze van aanleveren, kan bellen met Gerard Kesler via 06-53113360.

JURY Behalve Van Aerschot hebben Alexander Rinnooy Kan, Tooske Ragas, Ad van Nieuwpoort en Astrid Kaandorp zitting in de jury. Zij kijken naar onder meer de positieve impact van ideeën op de openbare ruimte en op het wonen en leven van de Bloemendalers. Andere aspecten waarop ze letten zijn de praktische uitvoerbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit en de mate waarin een idee bewoners stimuleert om de regie in eigen hand te nemen. Tijdens een in november te houden lustrumbijeenkomst worden alle inzendingen getoond en wordt de winnaar bekendgemaakt. Hij/zij wint 250 euro. Stichting Ons Bloemendaal gaat dan met de gemeente in overleg om te bezien of en zo ja hoe het winnende idee kan worden uitgevoerd.