• Archief

Wordt Haarlem minder ambitieus in duurzaamheidsprogramma?

HAARLEM "Waarom zijn de ambities in het duurzaamheidsprogramma met 51 procent naar beneden bijgesteld?'' Deze vraag wilde de commissie beheer afgelopen donderdag op initiatief van de PvdA beantwoord zien. In 2017 besloot de gemeenteraad om het duurzaamheidsprogramma versneld uit te voeren en een jaar later werd daar extra budget voor uitgetrokken, maar de PvdA is bang dat de ambities zijn aangepast omdat de resultaten dan niet in de landelijke monitor zouden passen.

Joost Verhagen

Een inspreker van de actiegroep 'Extinction Rebellion' probeerde de urgentie van klimaatproblematiek nogmaals op het hart van de commissieleden te drukken. "We hebben het eigenlijk geagendeerd omdat we binnen een jaar gegaan zijn van Haarlem klimaatneutraal in 2030 naar die 50 procent die je steeds terug ziet komen. We hadden besloten om koploper te zijn. We moeten ons wel inspannen, niet achterover gaan hangen'', stelde Isabelle Wisse van de PvdA. Gertjan Hulster (Actiepartij) sloot zich daarbij aan. "Het is wel interessant om te zien dat we vorig jaar al wisten dat we de doelen naar beneden schroefden. Hoe staat het met de bomenbalans? Hoeveel achterstanden hebben we nog?'' wilde hij onder andere van het college weten. Volgens Diederik Mohr (Hart voor Haarlem) heeft Haarlem op de essentiële vragen helemaal geen duurzaamheidsprogramma, alleen maar doelen en ambities zonder antwoorden. Maar Moussa Aynan (Jouw Haarlem) vindt dat Mohr ook vooral kakelt en geen antwoorden biedt. Eloy Aerssens (VVD) vindt het net zoals Mohr ook dat Haarlem beter een 'smart follower' kan zijn in plaats van voorop lopen. Groenlinks vindt juist dat Haarlem geen smart follower moet zijn.

''Volgens mij wordt de urgentie door bijna iedereen in deze zaal wel gevoeld. Ik kan me voorstellen dat het u niet snel genoeg gaat. We hebben de ambitie niet losgelaten. In 2017 hebben we uit drie scenario's kunnen kiezen. Toen hebben we gekozen om in 2040 aardgasvrij moeten zijn, maar we hebben de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn niet losgelaten. Dat moet altijd de stip op de horizon zijn'', legde wethouder Berkhout uit. Hij was het niet eens met de critici die stelden dat de gemeente te weinig doet. "We doen verschrikkelijk veel. We gaan naar geothermie en windmolens kijken. We zijn met 32 gemeentes aan het kijken of we volledig circulair kunnen gaan inkopen. Door die massa en die kennis kan dat. Op dit moment zijn we kneiterhard aan het werk met de middelen die u beschikbaar heeft gesteld.''