• Michel van Bergen
  • Michel van Bergen
  • Michel van Bergen
  • Michel van Bergen

Wienen onthult logo '775 jaar Haarlem' op nieuwjaarsreceptie

HAARLEM Burgemeester Jos Wienen heeft maandag 6 januari 2020 zijn nieuwjaarstoespraak gehouden in het stadhuis van Haarlem. Tijdens de toespraak kwam onder meer naar voren dat Haarlem dit jaar 775 bestaat en was het logo hiervan te zien.

De volledige tekst van de toespraak luidt: "Hartelijk welkom hier in het stadhuis, in de gravenzaal, van Haarlem. Het is een mooie traditie dat we elkaar hier aan het begin van een nieuw jaar opzoeken om elkaar een goed jaar te wensen, de hand te drukken, even te spreken en te beseffen dat deze mooie stad er is door al die actieve mensen, die samen de stad gekregen hebben, doorgeven en verder vormgeven.

We hebben een periode van twee weken achter ons waarin veel is teruggekeken op het afgelopen jaar en het afgelopen decennium. En dit is dan het moment om weer vooruit te kijken, naar een nieuw jaar dat nog leeg voor ons ligt, vol kansen en verwachtingen, en misschien ook wel met bedreigingen en risico’s.

Een levende stad is nooit af

Maar in Haarlem betekent vooruitkijken dit jaar als vanzelf ook terugkijken. Want 2020 is voor Haarlem een bijzonder jaar. Haarlem is misschien wel duizend jaar oud, wat zeg ik, er verscheen vorig jaar een boek over zesduizend jaar Haarlem, maar 775 jaar geleden werd Haarlem een stad met stadsrechten. En omdat we trots zijn op onze stad en haar geschiedenis en monumenten en omdat we op z’n tijd van een feestje houden, willen we dat vieren. Velen staat de viering van Haarlem 750 jaar nog scherp voor ogen. 775 jaar is zeker ook een mooi jubileum. Een moment op terug te blikken, om te vieren dat we trots zijn op onze stad en ook om vooruit te kijken. Want een levende stad is nooit af.

Er is een stichting die zich al een aantal jaren beijverd om de jaarlijkse verjaardag van de stad op 23 november in stijl te vieren. Die wil er samen met de inwoners en de gemeente zeker in 2020 iets bijzonders van maken. U ziet het logo dat we bij de activiteiten willen gebruiken. Er komt een gigantische tafel in de binnenstad, waar 775 mensen kunnen aanschuiven. Er komen tentoonstellingen, theaterstukken, een groots jubileumconcert op de Grote Markt, een meezingspektakel. Er kan nog meer bij. Er zijn tal van ideeën en wie nog wil bijdragen meldde zich aan bij verjaardaghaarlem.nl.

We vieren ook 75 jaar bevrijding. En aan het begin daarvan staan we ook stil bij de herdenking van de holocaust. Op de Grote Markt komt een speciaal tijdelijk lichtmonument waar we op 27 januari de 715 Haarlemmers herdenken die werden weggevoerd om vermoord te worden in de Nazi vernietigingskampen. In de week voor 4 en 5 mei zijn er tal van activiteiten in het kader van de bevrijding.

Je kijkt terug naar markante momenten. Een van de meest memorabele momenten was 650 jaar geleden, 1370, toen hier aan de Grote Markt, het oude toernooiveld van de graven van Holland begonnen werd aan de bouw van twee van de meest markante gebouwen van de stad: Allereerst de schitterende Bavo kerk, sedert lang het beeldmerk van de stad. In verschillende fases gebouwd tot in 1520 ook de prachtige toren klaar was. Precies 500 jaar geleden. Nog een jubileum. En aan deze kant van de Grote Markt werd in dat jaar 1370 het stadhuis gebouwd met deze zaal, waar we nu staan.

Deze stad heeft in de loop der eeuwen vorm gekregen, door besluiten en acties van inwoners en bestuurders van de stad. Meer dan 25 generaties bouwden aan de stad. En iedere generatie voegde er eigen elementen aan toe. Het resultaat is een prachtige stad. Zo mooi dat een zeker conservatisme de Haarlemmers kenmerkt: zuinig zijn op wat we hebben en het bewaren. Dat is niet alleen begrijpelijk, maar ook goed. Het heeft de stad meermalen behoed voor veranderingen, die de stad zouden hebben verarmd. Geen hoogbouw rond de Bavo, geen groot gemeentekantoor aan de buitenkant van de stad. Maar gelukkig waren er ook telkens initiatieven die de stad verrijkten. Ik denk aan de bouw van net schitterend gerestaureerde koepelkathedraal, de nieuwe Bavo, en ook aan de prachtige cultuurgebouwen, de vernieuwde schouwburg, de vernieuwde Philharmonie, de toneelschuur en het patronaat. Maar daar stopt het niet mee. De Koninklijke HFC wil een mooi nieuw sportcomplex bouwen, de Koepelgevangenis en de Eglantier zijn het centrum van nieuwe ontwikkelingen.

Wij bouwen verder aan deze stad. Bewaren en beschermen wat de moeite waard is

Nee, 775 jaar Haarlem betekent niet alleen terugkijken en nostalgie. Het is ook het besef dat de stad leeft en bloeit en weer groeit. De toekomst begint nu. Wij bouwen verder aan deze stad. Bewaren en beschermen wat de moeite waard is, nieuwe ook weer bijzondere elementen toevoegen. Een idee voor de festiviteiten is het inmetselen van een tijdscapsule met wensen en dromen voor de toekomst van Haarlem. Als Haarlem 800 jaar bestaat kunnen we kijken wat er bewaarheid is geworden.

Overigens kunnen inwoners ook op andere manieren meedenken met de ontwikkeling van de stad. We doen ons best mensen uit te nodigen mee te doen en mee te denken, initiatieven te nemen en inspraak te gebruiken. Stimuleren van initiatieven uit de stad en ruimte bieden voor meedenken in wat we nieuwe democratie genoemd hebben. Maar de opgave is wel om uiteindelijk beslissingen te nemen. De volksvertegenwoordiging, de gemeenteraad, moet knopen doorhakken, hoe lastig soms ook.

Bijna iedereen vindt het van het grootste belang dat er woningen bijkomen. Maar er leven ook heel zoveel wensen over hoe en wat, dat we uit moeten kijken dat het tempo eruit gaat. Het is een opgave om met aandacht voor duurzaamheid, mobiliteit en groen en voor een goede verdeling over de verschillende prijsklassen, te groeien in kwantiteit en kwaliteit van woningen in Haarlem.

Haarlem trekt veel bezoekers. Dat is niet zo vreemd. Want het is een mooie stad. En ze leveren een bijdrage aan het draagvlak van voorzieningen, waar bewoners en bezoekers van profiteren. Tegelijk maken de ontwikkelingen en discussies over massatoerisme en de bedreigingen daarvan duidelijk dat we uit moeten kijken. Geen verrommeling met ontwikkelingen die de leefbaarheid van de stad aantasten. Geen wegwerpcultuur in plaats van een mooi winkelbestand en ongebreidelde groei van logiesaccommodaties ten koste van woonaccommodaties.

Dames en heren, fijn dat u hier bent. Want Haarlem is van de inwoners, de vrijwilligers, de verenigingen in de stad. Haarlem is een echte stad. Met de voorzieningen die erbij horen. Maar Haarlem heeft trekjes van een dorp. Waar het gaat om mensen die zich willen inzetten en die naar elkaar omkijken. Ik wens u allen een goed 2020 toe. Daar hebben we elkaar bij nodig".