• Archief

Wienen legt nevenfunctie bij Haarlem City Marketing neer

HAARLEM Burgemeester Jos Wienen vertrekt vóór het reces in 2020 als voorzitter van de raad van toezicht bij Haarlem City Marketing. Dat heeft hij donderdag 17 oktober aangegeven bij een interpellatiedebat over de problemen bij de stichting. Haarlem Marketing kampt met een fors financieel tekort, maar zou dat zonder extra bijdragen van de gemeente moeten oplossen.

Joost Verhagen

Burgemeester Wienen zegt dat hij op 26 november vorig jaar voor het eerst het bericht kreeg dat er problemen waren bij de stichting, kort nadat de voormalig directeur was vertrokken. Wienen heeft 5 februari aangegeven dat er een fors tekort was, maar gaf ook aan dat de stichting het zelf zou oplossen. Op 26 november was er nog niet duidelijk wat er precies aan de hand was, alleen dat de uitgaven te hoog lagen. In maart werd vastgesteld dat er inderdaad een fors tekort was. ''Wat mij betreft gaan we hier de hele avond over door. Ik wil alles tot in detail uitleggen'', stelde de burgemeester tijdens het debat. Hij wilde alleen niet vertellen waarom de vorige directeur is weggestuurd, omdat hij dat niet netjes vond.

Volgens Wienen heeft de oud directeur waarschijnlijk niet eens weet gehad van de financiële problemen. In Haarlems cultuurjaar is er veel meer uitgegeven dan eigenlijk kon, omdat er een aantal inkomsten dubbel waren gerekend. Ook heeft de oud directeur bij vertrek 70.000 euro meegekregen. De burgemeester heeft verzekerd dat al het geld wel is besteed aan de kerntaak van Haarlem City Marketing. Ook zei Wienen dat de stichting de gemeente net zoveel werk zal leveren, terwijl ze de tekorten wegwerken.

Louise van Zetten (Hart voor Haarlem) vroeg zich af waarom de raad niet eerder is geïnformeerd. Anne Sterenberg (VVD) had ook graag eerder geweten over de financiële problemen bij Haarlem Marketing, zodat daar bij het bespreken van de begroting rekening kon worden gehouden. Eva de Raadt (CDA) vindt dat de raad actief had moeten worden ingelicht en noemt de werkwijze van Haarlem Marketing 'amateuristisch' en 'gedateerd'. Zij ziet graag een onderzoek naar het functioneren van de stichting. Daarover wil ze tijdens de begrotingsbesprekingen een motie indienen. Burgemeester Wienen gaf tijdens het debat toe dat hij de raad liever eerder had geïnformeerd over de problemen bij City Marketing, maar dat had volgens hem op z'n vroegst pas in mei van dit jaar gekund. Daarvoor was de omvang van de problematiek namelijk nog niet helemaal bekend.

Naar aanleiding van het debat werden drie moties ingediend. Een motie van onder andere OPHaarlem riep de burgemeester op om deze nevenfunctie zo spoedig mogelijk neer te leggen. Voor het zomerreces was volgens de indieners niet snel genoeg. Geen van de moties kreeg een meerderheid. De commissie bestuur houdt naar aanleiding van het debat binnenkort een sessie over de nevenfuncties van de burgemeester.