• Archief

Raad bespreekt situatie rond station

HAARLEM De commissie ontwikkeling besprak deze week tijdens een extra vergadering een notitie over de situatie rond het Stationsplein. Het punt trok de aandacht van een aantal insprekers, met name bewoners van de Rustenburgerlaan. Die deden hun beklag over de mogelijke uitbreiding van het openbaar vervoer in de stad.

Joost Verhagen

Bewoners rondom het busstation maken zich zorgen over de grote hoeveelheid bussen. Ze hebben vooral veel overlast van de dubbeldekkers die langs hun huis rijden. Het zorgt vooral voor trillingen en geluidsoverlast. Ook stellen ze dat veel van de dubbeldekkers erg leeg zijn. "Waarom moeten die bussen de hele stad door? Onze buurkat is onder een bus gekomen. De chauffeur reed te hard en reed nadat hij de kat aanreed gewoon door'', liet een van de buurtbewoners weten. Ze riepen op om nog even een pas op de plaats te doen en om vooral strenger te gaan handhaven op de maximumsnelheid van bussen. Die zouden nu met noodgang door de binnenstad rijden om op tijd op het station te kunnen zijn. Volgens de insprekende Haarlemmers wordt er nog niet gehandhaafd omdat momenteel niet omdat er te weinig personeel voor is en er nog geen serieuze ongelukken zijn gebeurd.

PvdA denkt de Haarlemse bussen te kunnen ontlasten door de treinverbindingen te verbeteren. ''Dat wordt momenteel door veel reizigers ervaren als veevervoer'', stelde Maarten Wiedemeijer. Volgens Moussa Aynan (Jouw Haarlem) hangt het beleid over het stationsplein samen met de verkeerssituatie op het Houtplein. Daarover vergadert de raad donderdag. Volgens de Christenunie is het daarnaast belangrijk dat Haarlem een tramlijn krijgt, maar volgens fractievoorzitter Frank Visser is daar wel veel lobby en onderzoek voor nodig. Wethouder Roduner vindt dat geen prioriteit, maar wel wenselijk.

Ook de verkeerssituatie aan de noordelijke kant van het station moet volgens de notitie worden aangepakt. Volgens het college zou dat kunnen met een tunnel. Groenlinks geeft daarin voorkeur aan een fietstunnel, omdat ze de groei van autoverkeer niet willen faciliteren.