• Archief

Pijnlijke keuzes in gemeentebegroting

HAARLEM ''Elke bezuiniging in deze begroting doet mij pijn''. Deze zin werd door diverse raadsleden en wethouders in de mond genomen tijdens de begrotingsvergaderingen van maandag,- en donderdagavond. De gemeente Haarlem krijgt minder financiële middelen vanuit het Rijk en moet daarom structureel 10 miljoen euro gaan bezuinigen. Achterliggende reden is dat de bijdragen voor gemeentes wordt berekend op basis van het geld dat de overheid in totaal uitgeeft en dat is lager uitgevallen dan verwacht. Daardoor moeten meer Nederlandse gemeenten nu onverwacht bezuinigen. Diverse wethouders zeggen 'overvallen' te zijn geweest door deze boodschap van het Rijk.

Tijdens de vergadering van donderdagavond diende de coalitiepartijen PvdA, D66, CDA en Groenlinks gezamenlijk een amendement in om de scherpste randjes van de maatregelen voor economisch dakloze gezinnen van de begroting af te halen. Voor hen zou namelijk binnen een periode van 2 jaar de eigen bijdrage voor opvang worden verdrievoudigd. Wethouder Meijs stelde dat uit onderzoek is gebleken dat dat mogelijk was op basis van de bijdragen die de dakloze gezinnen ontvangen. Daarnaast zou de eigen bijdrage na de verhoging beter zijn afgestemd op die in omliggende gemeenten. Het kwam de coalitiepartijen op kritiek te staan van de VVD. Vertrekkend fractievoorzitter Sterenberg vermoedde dat de coalitie met het amendement ideeën bij de oppositie heeft weggekaapt. Louise van Zetten (Hart voor Haarlem) was boos dat het amendement slechts 23 minuten voor de vergadering van donderdagavond is ingediend. "Ik heb hem nog niet eens kunnen lezen. Zo gaan we hier toch niet met elkaar om'', stelde ze. Hart voor Haarlem kondigde aan samen met Trots Haarlem en Liberaal Haarlem een brief te sturen naar de provincie met de vraag om de begroting af te keuren. Het amendement van de coalitiepartijen werd uiteindelijk aangenomen, al stelde OPHaarlem in zijn verklaring dat de partijen makkelijk hebben gescoord terwijl het idee van origine ergens anders vandaan kwam.

Ook was er kritiek vanuit verschillende oppositiepartijen op de keuze om de reserve voor het sociaal domein samen te voegen met de algemene reserve. Dat zou namelijk volgens de kadernota eigenlijk pas later moeten gebeuren. Ienke Verhoef (PvdA) zei hier moeite mee te hebben, maar er niet voor te willen gaan liggen. De Actiepartij diende samen met Jouw Haarlem een amendement in om de reserve in het sociaal domein te behouden. Maar dit amendement haalde het niet. Ook een amendement van Jouw Haarlem om het tekort met de algemene reserve op te vangen sneuvelde.

Het college stelde zich zeer kritisch op tegenover de ingebrachte amendementen en moties vanuit de raad. Over twee daarvan toonden burgemeester en wethouders zich echter wel positief, al waren waren afkomstig van coalitiepartijen. Bij stemming kreeg ook de Christenunie er twee amendementen door. De coalitie kreeg de begroting er uiteindelijk wel door, met steun van de Christenunie. De andere oppositiepartijen stemden tegen.

Joost Verhagen