• Archief

Opknappen Molenwijk kan beginnen

HAARLEM De werkzaamheden aan Molenwijk Noord kunnen binnenkort van start. De commissie ontwikkeling van de Haarlemse gemeenteraad besprak afgelopen donderdag de startnotitie. Een inspreker van de wijkraad Molenwijk stelde wel dat een deel van de wijk niet in de plannen is opgenomen en dat ze liever een totale visie voor de wijk had gezien, maar ze toonde zich wel positief over de plannen. Pré Wonen heeft aangegeven de bestaande woningen te willen slopen om ruimte te maken voor een nieuw bouwproject.

Maarten Wiedemeijer (PvdA) noemde het project een grote kans om voorzieningen toe te voegen en de woningvoorziening opknappen. "Ga vooral aan de slag, ik denk dat het een fantastisch resultaat kan opleveren.'' Ook Christenunie en Groenlinks toonden zich erg positief over de plannen. De VVD voegde toe dat er geen koopwoningen voor starters zullen worden gebouwd. Wel is er in het plan opgenomen dat alle 264 sociale huurwoningen die gaan worden gesloopt zullen allemaal terugkomen. Daarnaast zullen er ook extra middeldure huur in de wijk worden bijgebouwd. In totaal moeten er na de sloop ruim vijfhonderd woningen in de buurt komen. OPHaarlem maakt zich wel zorgen over de financiële ruimte voor het plan omdat de startnotitie zegt dat er eigenlijk geen geld is voor het opknappen van de openbare ruimte. Ook D66 vindt dat er wel in de openbare ruimte zou moeten worden geïnvesteerd. Groenlinks is ook blij met de plannen, maar wil wel weten hoe toekomstbestendig de bouwplannen zijn.

Wethouder Roduner zegt dat er extra ruimte zal komen voor voorzieningen in de wijk, dus dat daar naar zal worden gekeken. Ook denkt hij dat de opbrengsten voor het bouwproject wellicht voor een deel besteed kunnen worden aan de herinrichting van de openbare ruimte in de wijk. Ook zegt hij dat er in de plannen wel rekening zal worden gehouden met de andere delen van de wijk en dat daar stedenbouwkundig aansluiting zal worden gezocht.

Joost Verhagen